19-08-2021

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 masinist turbine, 1 Sef tura, 2 posturi electrician camera de comanda si 1 electrician sef tura la Sectia Exploatare Tismana - SH Porţile de Fier - 14.09.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Porțile de Fier/UHE Târgu Jiu, din Strada Tineretului, nr. 8, Târgu Jiu, judetul Gorj  în data de 14.09.2021, ora 10:00, concurs cu recrutare internă și externă pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor 5 posturi:

- 1 post Mașinist turbine la Secția Exploatare Tismana – CHE Tismana – SH Porțile de Fier/UHE Tg Jiu;

- 1 post Șef Tură la Secția Exploatare Tismana – CHE Tismana – SH Porțile de Fier/UHE Tg Jiu;

- 2 posturi Electrician cameră de comandă la Secția Exploatare Tismana – CHE Tismana - SH Porțile de Fier/UHE Tg Jiu;

- 1 post Electrician Șef Tură la Secția Exploatare Tismana – CHE Clocotiș – SH Porțile de Fier/UHE Tg Jiu;

 

RESPONSABILTĂȚILE PRINCIPALE ale postului de mașinist turbine la Secția Exploatare Tismana – CHE Tismana – SH Porțile de Fier/UHE Tg. Jiu sunt:

- Deservirea instalațiilor energetice (mecanice, hidromecanice, hidrotehnice) aferente postului, în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare;  (executare manevre și/sau lucrări, supraveghere, verificare, control în instalațiile din zona de deservire).

- Postul presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de mașinist turbine la Secția Exploatare Tismana – CHE Tismana – SH Porțile de Fier/UHE Tg. Jiu:

Condiţii obligatorii:

 • Minim absolvent de școală profesională;
 • Calificare/curs de calificare în profil mecanic, electromecanic;
 • Cunoștințe privind instalațiile mecanice și echipamentele energetice;
 • Cunoștințe privind interpretarea schemelor mecanice;
 • Cunoștințe privind regulamente, instrucțiuni, proceduri și alte reglementări privind activitatea de exploatare;
 • Cunoștințe privind activitatea de SSM, Mediu și SU în domeniu;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanţă corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiţii de dorit:

 • Absolvent de studii medii;
 • Cursuri de perfecționare in  domeniul energetic;
 • Experienta de minim 2 ani în domeniul energetic;
 • Competențe minimale privind utilizarea calculatorului.

 

RESPONSABILTĂȚILE PRINCIPALE ale postului de ȘEF TURĂ la Secția Exploatare Tismana – CHE Tismana - SH Porţile de Fier/UHE TG JIU sunt:

- Deservirea instalațiilor energetice (electrice, mecanice, hidromecanice, hidrotehnice) aferente postului, în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare;  (executare manevre și/sau lucrări, supraveghere, verificare, control în instalațiile din zona de deservire).

- Postul presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de ȘEF TURĂ la Secția Exploatare Tismana – CHE Tismana - SH Porţile de Fier/UHE TG JIU:

Condiţii obligatorii:

 • Minim școală de maiștri sau studii superioare, profil: energetic; electric; electrotehnic; electromecanic; centrale, staţii şi reţele electrice; hidroenergetic sau similare;
 • Experiență minim 2 ani în activitatea de exploatare a centralelor hidroelectrice;
 • Cunoştinte privind instalaţiile mecanice și echipamentele energetice;
 • Cunoștințe privind interpretarea schemelor electrice și mecanice;
 • Cunoştinţe privind regulamente, instrucţiuni, proceduri și alte reglementări privind activitatea de exploatare;
 • Cunoștințe privind activitatea de SSM, Mediu și SU în domeniu;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanţa corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica, în vigoare.

Condiţii de dorit:

 • Absolvent studii superioare; Profil: energetic; electric; electrotehnic; electromecanic; centrale, staţii şi reţele electrice; hidroenergetic;
 • Cursuri de perfecționare in  domeniul energetic;
 • Autorizare ANRE IVB;
 • Experienta de minim 5 ani în activitatea de exploatare;
 • Competențe minime privind utilizarea calculatorului.

 

RESPONSABILTĂȚILE PRINCIPALE ale posturilor de ELECTRICIAN CAMERĂ DE COMANDĂ la Secția Exploatare Tismana – CHE Tismana - SH Porţile de Fier/UHE TG JIU sunt:

- Deservirea instalațiilor energetice (electrice și electromecanice) aferente postului, în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare;  (executare manevre și/sau lucrări, supraveghere, verificare, control în instalațiile din zona de deservire).

- Postul presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea posturilor de ELECTRICIAN CAMERĂ DE COMANDĂ la Secția Exploatare Tismana – CHE Tismana - SH Porţile de Fier/UHE TG JIU:

Condiţii obligatorii:

 • Minim absolvent de școală profesională;
 • Calificare/curs de calificare profil: electric, electrotehnică, energetică, electroenergetică, hidroenergetică, electromecanic;
 • Experiență de minim 1 an în sectorul hidroenergetic;
 • Cunoştinte privind instalaţiile electrice și echipamentele energetice;
 • Cunoștințe privind interpretarea schemelor electrice;
 • Cunoştinţe privind regulamente, instrucţiuni, proceduri și alte reglementări privind activitatea de exploatare;
 • Cunoștințe minimale privind utilizarea calculatorului;
 • Cunoștințe privind activitatea de SSM, Mediu și SU în domeniu;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi /  Guvernanţa corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica, în vigoare.

Condiţii de dorit:

 • Absolvent studii medii;
 • Cursuri de perfecționare in  domeniul energetic;

 

RESPONSABILTĂȚILE PRINCIPALE ale postului de ELECTRICIAN ȘEF TURĂ la Secția Exploatare Tismana – CHE Clocotiș - SH Porţile de Fier/UHE TG JIU sunt:

- Deservirea instalațiilor energetice (electrice și electromecanice) aferente postului, în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare;  (executare manevre și/sau lucrări, supraveghere, verificare, control în instalațiile din zona de deservire).

- Postul presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de ELECTRICIAN ȘEF TURĂ la Secția Exploatare Tismana – CHE Clocotiș - SH Porţile de Fier/UHE TG JIU:

Condiţii obligatorii:

 • Minim absolvent de școală profesională;
 • Calificare/curs de calificare profil: electric, electrotehnică, energetică, electroenergetică, hidroenergetică, electromecanic;
 • Cunoştinte privind instalaţiile electrice și echipamentele energetice;
 • Cunoștințe privind interpretarea schemelor electrice;
 • Cunoştinţe privind regulamente, instrucţiuni, proceduri și alte reglementări privind activitatea de exploatare;
 • Cunoștințe minime privind utilizarea calculatorului;
 • Cunoștințe privind activitatea de SSM, Mediu și SU în domeniu;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/  Guvernanţa corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica, în vigoare.

Condiţii de dorit:

 • Absolvent studii medii;
 • Cursuri de perfecționare in  domeniul energetic;
 • Experienta de minimum 2 ani în profesia de electrician, energetician sau electromecanic;

 

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea posturilor de mașinist turbine, electrician cameră de comandă și electrician șef tură constă în probă scrisă și are o pondere de 100% din nota finală.

Nota minimă pentru angajare/promovare pe posturile de mașinist turbine, electrician cameră de comandă și  electrician șef tură este 7,00.

Concursul pentru ocuparea postului de șef tură constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală
 • Interviu – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajarea/promovarea pe postul de șef tură este 8,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin publicare pe site-ul societății, pe intranet-ul societății, prin afișare la sediul S.H. Porţile de Fier/UHE Tg Jiu, prin e-mail sau telefonic) în data de 15.09.2021.

Ocuparea posturilor se va face în ordinea notelor și a opțiunilor exprimate de candidați.

Candidatul declarat admis pe postul de mașinist turbine la Sectia Exploatare Tismana-CHE Tismana – SH Portile de Fier/UHE Tg Jiu va putea ocupa postul după data vacantării acestuia. 

 

MODALITĂŢI DE ÎNSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 10.09.2021, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Porţile de Fier/UHE Tg Jiu.

Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0253/207251, 0252/308608 sau 0252/308634.

Abonati-va la newsletter