10-05-2023

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post de inginer la Sectia Exploatare Siret si 1 post de SEF CHE la CHE Calimanesti - UHE Bacau - SH Bistrita - 24.05.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Bistriţa, str. Lt. Drăghiescu, nr. 13, Piatra Neamţ, jud. Neamt, în data de 24.05.2023 ora 11.00, concursuri cu recrutare internă şi externă pentru ocuparea  pe durata nedeterminată a unui post de INGINER la Secţia Exploatare Siret, UHE Bacău și a unui post de Șef CHE la CHE Călimănești, Secţia Exploatare Siret, UHE Bacău din cadrul S.H. Bistriţa.

 

RESPONSABILITĂŢI PRINCIPALE pentru postul de INGINER la Secţia Exploatare Siret, UHE Bacău din cadrul S.H. Bistriţa:

- Participă la planificarea, organizarea, coordonarea și controlul activității de exploatare în condiții de siguranță a instalațiilor și echipamentelor electrice, mecanice și hidrotehnice din cadrul Secției Exploatare Siret în scopul realizării producției de energie electrică programată;

- Desfașoară activități de instruire și perfecționare pentru îndeplinirea cerințelor postului în legătură cu activitatea de exploatare a instalațiilor și echipamentelor, precum și pentru preluarea postului de șef centrală sau post de personal operațional;

- Atunci când este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica în rolul de Proprietar de Proiect/ Program sau Manager  Proiect/ Program sau Membru în echipa de Proiect/ Program sau Colaborator Proiect/ Program în cadrul unui proiect/ program, îndeplinește toate atribuțiile/ responsabilitățile specific rolului, incluse în regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de inginer, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii superioare tehnice;
 • Specializarea: energetică/ electroenergetică/ hidroenergetică/ electrotehnică/ electrică/ electromecanică/ automatizări/ mecatronică sau altele similare;
 • Autorizări: Grupa a V-a, cf. ISSM-HE 001 în vigoare (după definitivare);
 • Experiență: minim 1 an în activitatea de exploatare sau mentenanță a echipamentelor energetice sau într-un compartiment tehnic;
 • Cunoștințe privind procesul tehnologic de producere a energiei electrice în hidrocentrale, activitatea de exploatare, amenajările hidroenergetice;
 • Cunoștințe privind exploatarea și mentenanța echipamentelor energetice, hidromecanice și a construcțiilor hidrotehnice;
 • Cunoștințe privind regulamente, proceduri, instrucțiuni în domeniu, alte reglementări privind procesul de producere și furnizare a energiei electrice;
 • Cunoștințe privind legislația SSM, Mediu SU în domeniu;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Master/doctorat în domeniul tehnic și/sau management;
 • Cursuri postuniversitare în domeniul de activitate și/sau management;
 • Atestat agent de securitate;
 • Autorizări: macaragiu grupa C
 • Grad de autorizare ANRE IV B;
 • Minim 3 ani experiență în funcția de inginer pe parte tehnică sau într-o funcție de conducere;
 • Cunoștințe privind o limbă străină de circulație internațională la nivel mediu.

 

RESPONSABILITĂŢI PRINCIPALE pentru postul de ȘEF CHE la CHE Călimănești, Secţia Exploatare Siret, UHE Bacău din cadrul S.H. Bistriţa:

- Planifică, organizează, coordonează și controlează activitatea de exploatare în condiții de siguranță a instalațiilor aferente CHE Călimănești în scopul realizării producției de energie electrică programată;

- Atunci când este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica în rolul de Proprietar de Proiect/ Program sau Manager  Proiect/ Program sau Membru în echipa de Proiect/ Program sau Colaborator Proiect/ Program în cadrul unui proiect/ program, îndeplinește toate atribuțiile/ responsabilitățile specific rolului, incluse în regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de șef CHE, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii: absolvent școala de maiștri, studii superioare de scurtă durată, studii superioare tehnice;
 • Specializarea: energetică/ centrale hidroelectrice/ electroenergetică/ hidroenergetică/ electrotehnică/ electrică/ electromecanică/ automatizări sau altele similare;
 • Autorizări: Grupa a V-a, cf. ISSM-HE 001 în vigoare (după definitivare);
 • Experiență: minim 1 an în activitatea de exploatare sau mentenanță a echipamentelor energetice sau într-un compartiment tehnic;
 • Cunoștințe privind procesul tehnologic de producere a energiei electrice în hidrocentrale, activitatea de exploatare, amenajările hidroenergetice;
 • Cunoștințe privind exploatarea și mentenanța echipamentelor energetice, hidromecanice și a construcțiilor hidrotehnice;
 • Cunoștințe privind regulamente, proceduri, instrucțiuni în domeniu, alte reglementări privind procesul de producere și furnizare a energiei electrice;
 • Cunoștințe privind legislația SSM, Mediu SU în domeniu;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Master în domeniul tehnic sau management;
 • Cursuri postuniversitare în domeniul de activitate și/sau management;
 • Atestat agent de securitate;
 • Autorizări: macaragiu grupa C
 • Grad de autorizare ANRE IV B;
 • Minim 3 ani experiență în funcția de inginer sau într-o funcție de conducere din activitatea de exploatare sau mentenanță a centralelor hidroelectrice;
 • Cunoștințe privind o limbă străină de circulație internațională la nivel mediu.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURSURI:

 • Fișă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă / extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conține inclusiv numele și date de contact pentru cel puțin 2 persoane ce pot oferi referințe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSURILOR:

Concursul pentru ocuparea postului de inginer constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală.
 • Interviu – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare/promovare în funcția de inginer este 8,00.

 

Concursul pentru ocuparea postului de șef CHE constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală.
 • Interviu – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,86.

Nota minimă pentru angajare/promovare în funcția de șef CHE este 8,50.

 

Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursurilor vor fi comunicate (prin afișare la sediul S.H. Bistrița / prin publicare pe site-ul societatii/ pe intranet-ul societatii/ prin e-mail sau telefonic, după caz) în data de 25.05.2023

Ocuparea posturilor se va face în ordinea notelor și a opțiunilor exprimate de candidat (dacă este cazul).

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înştiinţat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu indeplinește baremul, postul va intra intr-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURSURI:

Documentele necesare înscrierii la concursuri se vor depune până în data de 23.05.2023, ora 12.00, la sediul Sucursalei Hidrocentrale Bistriţa, Serviciu Resurse Umane și Comunicare.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 0233/207185.

Abonati-va la newsletter