29-08-2022

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post de Manager Departament la Departamentul Furnizare- Executiv Hidroelectrica S.A. - 14.09.2022

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, în data de 14.09.2022, ora 11:00, concurs cu recrutare interna si externa pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului de Manager Departament la Departamentul Furnizare - Executiv Hidroelectrica S.A.

 

Responsabilitati principale pentru ocuparea postului de Manager Departament la Departamentul Furnizare - Executiv Hidroelectrica S.A.:

 • Eficientizarea activităţii de furnizare prin menţinerea și atragerea de noi clienţi;
 • Reprezinta Societatea in relatiile cu Autoritatile/partenerii contractuali pentru obiectul de activitate al Departamentului;
 • Procedurarea, implementarea si imbunatatirea continua a activitatilor specifice procesului de Furnizare;
 • Organizarea activitatii astfel incat sa respecte reglementarile specifice activitatii de furnizare si ANRE.
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/Program sau Membru in echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program in cadrul unui proiect/program, indeplineste toate atributiile /responsabilitatile specifice rolului, incluse in “M02.101 F1 Regulament privind gestionarea proiectelor & programelor in Hidroelectrica”.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea unui post de Manager Departament la Departamentul Furnizare - Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

Condiţii obligatorii:                                                                                                              

 • Studii superioare: tehnice, economice;
 • Minim 10 ani experienta profesionala, din care 5 ani in pozitii manageriale, din care cel putin 3 ani pe pozitii managerile in domeniul energetic/furnizare/ comercializare energie electrica;
 • Cunoştinţe privind procesul tehnologic de producere a energiei electrice în hidrocentrale, cunoştinţe teoretice şi practice privind instalaţiile, echipamentele şi construcţiile hidroenergetice, instrucţiunile tehnice interne, reglementări contractuale legale;
 • Buna cunoastere a principalilor jucatori in comertul cu energie, capacitate de a sesiza si capitaliza oportunitatile comerciale oferite de piata;
 • Indicatorii tehnico-economici ai S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.;
 • Cunostinte de analiza a pietei, marketing, proceduri de contractare si derulare contracte;
 • Cunoştinţe generale privind managementul societăţii comerciale, contractul colectiv de muncă, legislaţia în domeniul de activitate;
 • Cunoştinţe IT (operare MS Office);
 • Cunoaşterea limbii engleze la nivel mediu;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

 • Masterat/ Doctorat in domeniul tehnic sau economic;
 • Cursuri postuniversitare in domeniu;
 • Cursuri de formare profesionala in domeniul de activitate;
 • Membru al unor asociatii profesionale din domeniul de activitate;
 • Experienta in proiecte nationale sau internationale;
 • Alte cunostinte: doua limbi straine de circulatie internationala (franceza sau germana) la nivel avansat.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere;
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post;
 • Copia CI;
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL;
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat;
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate;
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare.

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de Manager Departament constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală
 • Interviu – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 8,58.

Nota minimă pentru promovare în funcţia de Manager Departament este 9,00.

 

Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin publicare pe intranetul societatii, prin e-mail sau telefonic)  în data

de 15.09.2022.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 13.09.2022, ora 12:00, la sediul central al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. - Departament Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 021/303.25.09 sau 021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter