12-05-2023

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 4 posturi de economist si 2 posturi de consilier juridic la Serviciul Recuperare Creante - Departament Financiar - Executiv Hidroelectrica S.A. - 29.05.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, în data de 29.05.2023, ora 10:00 concurs, pentru ocuparea pe durată nedeterminată, a 4 posturi de economist si 2 posturi de consilier juridic la Serviciul Recuperare Creante - Departament Financiar - Executiv Hidroelectrica S.A.;

 

Responsabilitati principale pentru ocuparea posturilor de economist la Serviciul Recuperare Creante - Departament Financiar - Executiv Hidroelectrica S.A.:

 • Colectarea/recuperarea creantelor datorate de catre clientii societatii pe activitatea de furnizare si trading;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/ Program sau Manager Proiect/ Program sau Membru in echipa de Proiect/ Program sau Colaborator Proiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplinest toate atributiile/ responsabilitatile specific rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea posturilor de economist la Serviciul Recuperare Creante - Departament Financiar - Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

Condiţii obligatorii:                                                                                                             

 • Studii superioare economice;
 • Minim 3 ani experienta în domeniul economic;
 • Cunoştinte economice generale;
 • Cunoașterea legislației în vigoare specifică domeniului de activitate;
 • Cunoștințe foarte bune de operare PC (Word, Excel);
 • Cunostinte limba engleza;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Studii postuniversitare în domeniul de activita;
 • Cursuri de perfectionare in domeniul de activitate;
 • Cunostinte in domeniul furnizarii energiei electrice.

 

Responsabilitati principale pentru ocuparea posturilor de consilier jurdic la Serviciul Recuperare Creante - Departament Financiar - Executiv Hidroelectrica S.A.:

 • Colectarea/recuperarea creantelor datorate de catre clientii societatii pe activitatea de furnizare si trading;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/ Program sau Manager Proiect/ Program sau Membru in echipa de Proiect/ Program sau Colaborator Proiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplinest toate atributiile/ responsabilitatile specific rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea posturilor de consilier juridic la Serviciul Recuperare Creante - Departament Financiar - Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

Condiţii obligatorii:                                                                                                              

 • Studii superioare juridice;
 • Minim 3 ani experienta în domeniul juridic;
 • Acordarea de consultanta juridica eficienta si la obiect in conformitate cu solicitarile si informatiile primite;
 • Cunoaşterea mecanismelor financiar-contabile ale societatii;
 • Cunoașterea legislației în vigoare specifică domeniului de activitate;
 • Cunoștințe foarte bune de operare PC (Word, Excel);
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Studii postuniversitare în domeniul de activitate;
 • Cursuri de perfectionare in domeniul de activitate;
 • Minim 3 ani experienta profesionala in domeniul recuperarii creantelor;
 • Cunoasterea dispozitiilor legale privind procedura de executare silita;procedura civila;
 • Cunoștințe de limba engleză;
 • Cunostinte in domeniul furnizarii energiei electrice.

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea posturilor de economist si consilier juridic constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală
 • Interviu – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare/promovare în funcţia de economist si consilier juridic este 8,00. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic în data de 30.05.2023.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înştiinţat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu indeplinește baremul, postul va intra intr-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 26.05.2023, ora 12:00, la sediul central al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. - Departament Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter