13-08-2021

Anunt concurs recrutare interna si externă 1 MAŞINIST TURBINE,CHE Zăneşti-CHE Costişa pct. lucru CHE Costişa si 1 ELECTRICIAN ŞEF TURĂ-CHE Bucecea-CHE Rogojeşti, pct. de lucru CHE Bucecea/Secţia Exploatare Bistriţa-SH Bistrița-31.08.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Bistriţa, str. Lt. Drăghiescu, nr. 13, Piatra Neamţ, jud. Neamt, în data de 31.08.2021 ora 10.00, concurs cu recrutare internă şi externă pentru ocuparea  pe durata nedeterminată a unui post de MAŞINIST TURBINE la CHE Zăneşti-CHE Costişa punct de lucru CHE Costişa, Secţia Exploatare Bistriţa şi a unui post de ELECTRICIAN ŞEF TURĂ la CHE Bucecea-CHE Rogojeşti, punct de lucru CHE Bucecea, Secţia exploatare Bistriţa din cadrul S.H. Bistriţa.

 

RESPONSABILITĂŢI PRINCIPALE pentru postul de MAŞINIST TURBINE la CHE Zăneşti-CHE Costişa punct de lucru CHE Costişa, Secţia Exploatare Bistriţa din cadrul S.H. Bistriţa:

 • Deservirea instalatiilor energetice (mecanice, hidromecanice, hidrotehnice) aferente postului, în condiţii de siguranţa, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare (executare manevre şi/sau lucrări, supraveghere, verificare, control în instalaţii);
 • Postul presupune munca în ture şi efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Muncă al Hidroelectrica şi Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de maşinist turbine, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii: minim absolvent şcoală profesională;
 • Calificare în meseria de mecanic, electromecanic, lăcătuş mecanic, mecanic masini şi utilaje;
 • Cunoştinţe privind instalaţiile mecanice, hidromecanice şi echipamentele energetice;
 • Cunoştinţe privind interpretarea schemelor mecanice, hidromecanice, hidrotehnice;
 • Cunoştinţe privind legislaţia SSM, Mediu SU în domeniu;
 • Cunoştinţe privind regulamente, instrucţiuni şi alte reglementari privind activitatea de exploatare;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

 • Studii medii (liceu/şcoala de maiştri)/ superioare de specialitate;
 • Calificare/curs de calificare în domeniul energetic, mecanic;
 • Autorizat ISCIR: macaragiu, legător de sarcină;
 • Atestat agent de securitate;
 • Minim 2 ani experienţă în profesia de mecanic sau electromecanic /în activitatea de exploatare / reparaţii instalaţii hidromecanice;
 • Cunoştinţe minime privind utilizarea calculatorului.

 

RESPONSABILITĂŢI PRINCIPALE pentru postul de ELECTRICIAN ŞEF TURĂ la CHE Bucecea-CHE Rogojeşti, punct de lucru CHE Bucecea, Secţia exploatare Bistriţa din cadrul S.H. Bistriţa:

 • Deservirea instalatiilor energetice aferente postului în condiţii de siguranţa, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare (executare manevre şi/sau lucrări, supraveghere, verificare, control în instalaţii);
 • Postul presupune munca în ture şi efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Muncă al Hidroelectrica şi Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de electrician şef tură, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii: minimum absolvent şcoală profesională;
 • Calificare în meseria de electrician sau electromecanic;
 • Autorizări: Grupa a-IV-a, cf. ISSM-HE 001 in vigoare (după definitivarea pe post şi autorizarea pe post)
 • Cunoştinţe privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;
 • Cunoştinţe privind interpretarea schemelor electrice;
 • Cunoştinţe privind legislaţia SSM, Mediu SU în domeniu;
 • Cunoştinţe privind regulamente, instrucţiuni şi alte reglementari privind activitatea de exploatare;
 • Cunoştinţe minime privind utilizarea calculatorului;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Studii medii (liceu/şcoala de maiştri) / superioare de specialitate;
 • Calificare/curs de calificare în domeniul energetic , în centrale şi staţii electrice s.a.;
 • Autorizari: minimum ANRE II A, II B;
 • Atestat agent de securitate;
 • Minimum 3 ani vechime în profesia de electrician, energetician sau electromecanic.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURSURI:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Cazierul judiciar pentru postul de maşinist turbine la CHE Zăneşti - CHE Costişa, punct de lucru CHE Costişa
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSURILOR:

Concursurile pentru ocuparea posturilor de maşinist turbine/electrician şef tură constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală
 • Probă practică – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de maşinist turbine/ electrician şef tură este 7,00.

Rezultatele concursurilor vor fi comunicate (prin afișare la sediul S.H. Bistrita, prin publicare pe site-ul societatii, prin publicare pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic)  în data de 01.09.2021

Ocuparea posturilor se va face în ordinea notelor și a opțiunilor exprimate de candidat.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURSURI:

Documentele necesare înscrierii la concursuri se vor depune până în data de 30.08.2021, ora 12.00, la sediul Sucursalei Hidrocentrale Bistriţa, Birou Resurse Umane și Comunicare.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 0233/207185.

Abonati-va la newsletter