08-04-2021

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 2 posturi masinist instalatii hidrotehnice la Atelier Exploatare Jiu - Exploatare Baraj Tg Jiu si Exploatare Baraj Vadeni - UHE TG. JIU - SH Portile de Fier - 06.05.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Porțile de Fier/UHE Târgu Jiu, din Strada Tineretului, nr. 8, Târgu Jiu, judetul Gorj  în data de 06.05.2021, ora 10:00, concurs cu recrutare interna si externa, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 2 posturi:

 • Mașinist instalații hidrotehnice la Atelier Exploatare Jiu – Exploatare Baraj Tg Jiu – UHE Tg. Jiu – SH Porțile de Fier;
 • Mașinist instalații hidrotehnice la Atelier Exploatare Jiu – Exploatare Baraj Vadeni – UHE Tg. Jiu – SH Porțile de Fier.

 

RESPONSABILTĂȚILE PRINCIPALE ale postului de mașinist instalații hidrotehnice la Atelier Exploatare Jiu – Exploatare Baraj Tg Jiu – UHE Tg. Jiu – SH Porțile de Fier sunt:

 • Deservirea instalațiilor energetice aferente postului în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare (executare manevre și/sau lucrări, supraveghere, verificare, control în instalațiile Baraj Tg Jiu);

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de mașinist instalații hidrotehnice la Atelier Exploatare Jiu – Exploatare Baraj Tg Jiu – UHE Tg. Jiu – SH Porțile de Fier:

Condiţii obligatorii:

 • Minim absolvent de școală profesională;
 • Calificare/curs de calificare în profil mecanic, electromecanic;
 • Cunoștințe privind instalațiile mecanice și echipamentele energetice;
 • Cunoștințe privind interpretarea schemelor mecanice;
 • Cunoștințe privind regulamente, instrucțiuni, proceduri și alte reglementări privind activitatea de exploatare;
 • Cunoștințe privind activitatea de SSM, Mediu și SU în domeniu;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanţă corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiţii de dorit:

 • Absolvent de studii medii;
 • Atestat de agent de securitate;
 • Experienta minim 1 an în domeniul energetic.

 

RESPONSABILTĂȚILE PRINCIPALE ale postului de mașinist instalații hidrotehnice la Atelier Exploatare Jiu – Exploatare Baraj Vadeni – UHE Tg. Jiu – SH Porțile de Fier sunt:

 • Deservirea instalațiilor energetice aferente postului în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare (executare manevre și/sau lucrări, supraveghere, verificare, control în instalațiile Baraj Vadeni);

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de mașinist instalații hidrotehnice la Atelier Exploatare Jiu – Exploatare Baraj Vadeni – UHE Tg. Jiu – SH Porțile de Fier:

Condiţii obligatorii:

 • Minim absolvent de școală profesională;
 • Calificare/curs de calificare în profil mecanic, electromecanic;
 • Cunoștințe privind instalațiile mecanice și echipamentele energetice;
 • Cunoștințe privind interpretarea schemelor mecanice;
 • Cunoștințe privind regulamente, instrucțiuni, proceduri și alte reglementări privind activitatea de exploatare;
 • Cunoștințe privind activitatea de SSM, Mediu și SU în domeniu;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanţă corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiţii de dorit:

 • Absolvent de studii medii;
 • Atestat de agent de securitate;
 • Experienta minim 1 an în domeniul energetic.

 

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Cazier judiciar
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea posturilor de mașinist instalații hidrotehnice constă în probă scrisă:

Nota minimă pentru angajare pe posturile de mașinist instalații hidrotehnice este 7,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul SH Porțile de Fier/UHE Tg Jiu, prin publicare pe site-ul societății, intranet-ul societății, prin e-mail sau telefonic) în data de 07.05.2021.

 

MODALITĂŢI DE ÎNSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 05.05.2021, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Porţile de Fier/UHE Tg Jiu.

Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0253/207251, 0252/308608 sau 0252/308634.

Abonati-va la newsletter