02-08-2019

Anunt proba practica recrutare interna si externa 1 electrician şef tură, pe durată determinată, la CHE Babeni/ Secţia Exploatare Vâlcea Sud, din cadrul S.H. Ramnicu Valcea - 14.08.2019

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul SH Rm. Valcea, str. Decebal, nr. 11, Judetul Valcea, în data de 14.08.2019 ora 10.00, probă practică cu recrutare sursă externă, pentru ocuparea  postului de electrician şef tură, pe durată determinată, la  CHE Babeni/ Secţia Exploatare Vâlcea Sud, din cadrul S.H. Ramnicu Valcea.

 

Responsabilitati principale: 

- Exploatarea instalaţiilor şi echipamentelor din zona de deservire aferente CHE prin: supravegherea permanentă a instalaţiilor, controlul curent in instalaţii, executarea de manevre, verificări profilactice, lucrări de intreţinere în instalaţiile CHE;

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la proba practica pentru ocuparea postului de electrician şef tură, sunt:

 

Condiţii obligatorii:

- Minim absolvent de scoală profesională profil electric;

- Curs de calificare în domeniul electric, electrotehnic, electromecanic, centrale statii si retele electrice;

-Cunoştinţe privind regulamente, proceduri, instrucţiuni în domeniu, alte reglementări privind activitatea de exploatare;

- Cunoştinţe privind legislaţia SSM, Mediu, SU în domeniu.

- Cunostinte privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;

- Cunostinte privind interpretarea schemelor electrice;

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

-Absolvent studii medii (liceu, şcoală de maiştri);

-Cursuri de calificare in domeniul energetic;

-Minim 1 an experiență  în domeniul energetic.

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA PROBA PRACTICA:

  • Fişă de înscriere
  • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
  • Copia CI
  • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
  • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
  • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
  • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA PROBEI PRACTICE:

Proba practica pentru ocuparea postului de electrician şef tură, va avea o pondere de 100% din nota finala, pentru angajarea pe durata determinata.

Nota minimă pentru angajare pe postul  de electrician şef tură este 7,00.

Rezultatele probei practice vor fi comunicate prin afișare la sediul SH Ramnicu Valcea /prin publicare pe site/intranet prin e-mail sau telefonic  în data de 19.08.2019. 

 

MODALITATI DE INSCRIERE:

  • Documentele necesare înscrierii la proba practica se vor depune până în data de 13.08.2019 orele 12:00 la Serviciul Resurse Umane si Comunicare din cadrul Sucursalei Hidrocentrale Ramnicu Valcea.
  • Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0250/805.117.

Abonati-va la newsletter