02-09-2021

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 electrician sef tura, 1 masinist turbine si 1 masinist instalatii hidrotehnice la Atelier Exploatare Jiu - UHE Tg. Jiu - SH Portile de Fier - 22.09.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Porțile de Fier/UHE Târgu Jiu, din Strada Tineretului, nr. 8, Târgu Jiu, judetul Gorj  în data de 22.09.2021, ora 10:00, concurs cu recrutare internă și externă pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor 3 posturi:

 • 1 post de ELECTRICIAN ȘEF TURĂ la Atelier Exploatare Jiu – CHE Vadeni-CHE Tg Jiu, punct de lucru CHE Vadeni - Sucursala Hidrocentrale Porţile de Fier/UHE Tg Jiu;
 • 1 post - MAȘINIST TURBINE la Atelier Exploatare Jiu – CHE Vadeni-CHE Tg Jiu, punct de lucru CHE Tg Jiu - Sucursala Hidrocentrale Porţile de Fier/UHE Tg Jiu;
 • 1 post -  MAȘINIST INSTALAȚII HIDROTEHNICE la Atelier Exploatare Jiu – Exploatare Baraj Tg Jiu - Sucursala Hidrocentrale Porţile de Fier/UHE Tg Jiu.

                                                                                                                                             

RESPONSABILTĂȚILE PRINCIPALE ale postului de ELECTRICIAN ȘEF TURĂ la Atelier Exploatare Jiu – CHE Vădeni-CHE Tg Jiu, punct de lucru CHE Vădeni – SH Porțile de Fier/UHE Tg Jiu sunt:

- Deservirea instalațiilor energetice aferente postului, în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare;  (executare manevre și/sau lucrări, supraveghere, verificare, control în instalațiile din CHE Vadeni, Exploatare baraj Vadeni).

- Postul presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea posturilor de ELECTRICIAN ȘEF TURĂ la Atelier Exploatare Jiu – CHE Vădeni-CHE Tg Jiu, punct de lucru CHE Vădeni – SH Porțile de Fier/UHE Tg Jiu:

Condiţii obligatorii:

 • Minim absolvent de școală profesională;
 • Calificare/curs de calificare profil: electric, electrotehnică, energetică, electroenergetică, hidroenergetică, electromecanic;
 • Cunoştinte privind instalaţiile electrice și echipamentele energetice;
 • Cunoștințe privind interpretarea schemelor electrice;
 • Cunoștințe privind activitatea de SSM, Mediu și SU în domeniu;
 • Cunoştinţe privind regulamente, instrucţiuni și alte reglementări privind activitatea de exploatare;
 • Cunoștințe minime privind utilizarea calculatorului;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanţa corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica, în vigoare.

Condiţii de dorit:

 •  Absolvent studii medii;
 • Cursuri de perfecționare in  domeniul energetic, in centrale si statii electrice s.a.;
 • Experienta de minimum 2 ani în profesia de electrician, energetician sau electromecanic.

 

RESPONSABILTĂȚILE PRINCIPALE ale postului de MAȘINIST TURBINE la Atelier Exploatare Jiu – CHE Vadeni-CHE Tg Jiu, punct de lucru CHE Tg Jiu - Sucursala Hidrocentrale Porţile de Fier/UHE Tg Jiu sunt:

- Deservirea instalațiilor energetice aferente postului, în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare;  (executare manevre și/sau lucrări, supraveghere, verificare, control în instalațiile CHE Tg Jiu).

- Postul presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de MAȘINIST TURBINE la Atelier Exploatare Jiu – CHE Vadeni-CHE Tg Jiu, punct de lucru CHE Tg Jiu - Sucursala Hidrocentrale Porţile de Fier/UHE Tg Jiu:

Condiţii obligatorii:

 • Minim absolvent de școală profesională;
 • Calificare/curs de calificare în profil mecanic, electromecanic;
 • Cunoștințe privind instalațiile mecanice și echipamentele energetice;
 • Cunoștințe privind interpretarea schemelor mecanice;
 • Cunoștințe privind regulamente, instrucțiuni, proceduri și alte reglementări privind activitatea de exploatare;
 • Cunoștințe privind activitatea de SSM, Mediu și SU în domeniu;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanţă corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiţii de dorit:

 •  Absolvent studii medii;
 • Autorizari – atestat de agent de securitate;
 • Experienta de minim 1 an în domeniul energetic;

 

RESPONSABILTĂȚILE PRINCIPALE ale postului de MAȘINIST INSTALAȚII HIDROTEHNICE la Atelier Exploatare Jiu – Exploatare Baraj Tg Jiu - Sucursala Hidrocentrale Porţile de Fier/UHE Tg Jiu sunt:

- Deservirea instalațiilor energetice aferente postului, în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare;  (executare manevre și/sau lucrări, supraveghere, verificare, control în instalațiile Baraj Tg-Jiu).

- Postul presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de MAȘINIST INSTALAȚII HIDROTEHNICE la Atelier Exploatare Jiu – Exploatare Baraj Tg Jiu - Sucursala Hidrocentrale Porţile de Fier/UHE Tg Jiu:

 Condiţii obligatorii:

 • Minim absolvent de școală profesională;
 • Calificare/curs de calificare în profil mecanic, electromecanic;
 • Cunoștințe privind instalațiile mecanice și echipamentele energetice;
 • Cunoștințe privind interpretarea schemelor mecanice;
 • Cunoștințe privind regulamente, instrucțiuni, proceduri și alte reglementări privind activitatea de exploatare;
 • Cunoștințe privind activitatea de SSM, Mediu și SU în domeniu;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanţă corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiţii de dorit:

 • Absolvent studii medii;
 • Autorizari – atestat de agent de securitate;
 • Experienta de minim 1 an în domeniul energetic;

 

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Cazier judiciar (pentru postul mașinist turbine și postul mașinist instalații hidrotehnice)
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea posturilor de electrician șef tură, mașinist turbine și mașinist instalații hidrotehnice constă în probă scrisă și are o pondere de 100% din nota finală.

Nota minimă pentru angajare/promovare pe posturile de electrician șef tură, mașinist turbine și mașinist instalații hidrotehnice este 7,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin publicare pe site-ul societății, pe intranet-ul societății, prin afișare la sediul S.H. Porţile de Fier/UHE Tg Jiu, prin e-mail sau telefonic) în data de 23.09.2021.

Ocuparea posturilor se va face în ordinea notelor și a opțiunilor exprimate de candidați.

Candidatul declarat admis pe postul de mașinist turbine la Atelier Exploatare jiu-CHE Vadeni-CHE Tg Jiu, punct de lucru CHE Tg Jiu – SH Portile de Fier/UHE Tg Jiu va putea ocupa postul după data vacantării acestuia. 

 

MODALITĂŢI DE ÎNSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 20.09.2021, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Porţile de Fier/UHE Tg Jiu.

Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0253/207251, 0252/308608 sau 0252/308634.

Abonati-va la newsletter