05-08-2020

Anunt concurs recrutare interna si externa 1 electrician servicii interne Secția Operare Centrală PF I si 1 electrician servicii interne la Secția Operare Gogoșu UHE PF II- SH Portile de Fier - 25.08.2020

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Porțile de Fier, din Strada I.Ghe. Bibicescu, nr. 2, Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți, în data de 25.08.2020, ora 10:00, concurs cu recrutare internă și externă pentru ocuparea unui post de electrician servicii interne, pe durată nedeterminată, la Secția Operare Centrală PF I – Profilaxie și întreținere instalații centrală – SH Porțile de Fier și a unui post de electrician servicii interne, pe durată nedeterminată, la Secția Operare Gogoșu – Profilaxie și întreținere instalații centrală – UHE PF II - SH Porțile de Fier .

RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE ALE POSTURILOR DE ELECTRICIAN SERVICII INTERNE:

Execută lucrări profilactice, de mentenanţă şi lucrări accidentale (corective) - la instalaţiile din zona de deservire.

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea posturilor de electrician servicii interne sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Minim absolvent de școală profesională;
 • Calificare/curs de calificare profil electric, electrotehnic, electromecanic, centrale stații și rețele electrice;
 • Cunoștințe privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;
 • Cunoștințe privind regulamente, instrucțiuni, proceduri și alte reglementări privind întreținerea echipamentelor energetice;
 • Cunoștinte privind interpretarea schemelor electrice;
 • Cunoștințe privind legislația SSM, Mediu, SU în domeniu;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro-Despre noi / Guvernanţă corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiţii de dorit:

 • Absolvent de studii medii (liceu/școală de maiștri);
 • Cursuri de perfecționare în domeniul energetic;
 • Experiență de minim 1 an în activitatea de întreținere electrică.

 

DOCUMENTELE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

DERULAREA CONCURSULUI

Concursul pentru ocuparea posturilor de electrician servicii interne constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală
 • Proba practică – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajarea pe posturile de electrician servicii interne este 7,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul S.H. Porţile de Fier, prin publicare pe site-ul societății, pe intranet-ul societății, prin e-mail sau telefonic) în data de 27.08.2020.

Ocuparea posturilor se va face în ordinea notelor și a opțiunilor exprimate de candidat.

MODALITĂŢILE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 21.08.2020, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Porţile de Fier.

Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0252/308608 sau 0252/308634.

Abonati-va la newsletter