27-03-2023

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 11 posturi la Serviciul Contractare Business si Prognoze si Serviciul Derulare Facturare- Departament Furnizare - Executiv Hidroelectrica S. A. - 11.04.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul societatii din Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, concurs cu recrutare internă și externă pentru ocuparea pe durată nedeterminată a următoarelor 11 posturi:

- 1 post de Șef serviciu la Serviciul Contractare Business și Prognoze – Departament Furnizare – Executiv Hidroeletrica S.A.;

- 5 posturi de inginer/ economist / referent de specialitate (S) la Serviciul Contractare Business si Prognoze – Departament Furnizare – Executiv Hidroeletrica S.A.;

- 5 posturi de inginer/economist/ referent de specialitate (S)  la Serviciul Derulare Facturare – Departament Furnizare – Executiv Hidroeletrica S.A.;

în data de 11.04.2023, ora 10:00 – proba scrisa și în datele 11 - 12.04.2023 – interviu, la sediul societăţii din B-dul. Ion Mihalache, Nr.15-17, etajele 10-15,  Sector 1, Bucureşti.

 

Responsabilitățile principale pentru postul de Șef serviciu la Serviciul Contractare Business și Prognoze – Departament Furnizare – Executiv Hidroeletrica S.A. sunt:

 • Prospectarea pieţei de energie electrică en detail, pentru clienti business;
 • Asigurarea desfăşurării politicii de marketing, pentru clienti business;
 • Monitorizarea şi analiza pieţei en detail de energie electrică, pentru clienti business;
 • Coordonarea activitatilor de ofertare, negocierea precontractuala în conformitate cu licenta de furnizare si política companiei pentru clienti business;
 • Initierea notei de aprobare privind ofertele pentru clienti business;
 • Coordonarea activitatii de stabilire a contractelor cadru pentru diferite categorii de clienti business, in conformitate cu reglementarile in vigoare;
 • Coordonarea activitatii de dezvoltare a site-ului companiei cu informatiile referitoare la clienti business;
 • Coordonarea activitatii de prognoza de consum aferenta clientilor finali business;
 • Coordonarea si monitorizarea programelor de livrare energie electrica;
 • Monitorizarea și evaluarea cantitatilor livrate clientilor finali business;
 • Coordonarea activitatii de incheiere contracte prosumatori;
 • Coordonarea metodologica a activitatii de contractare clienti captivi noncasnici, gestionati la nivelul serviciilor/birourilor de furnizare;
 • Atunci când este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/Program sau Membru in echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program in cadrul unui proiect/program, îndeplinește toate atribuțiile /responsabilitățile specifice rolului, conform reglementărilor interne la Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de Șef serviciu la Serviciul Contractare Business și Prognoze – Departament Furnizare – Executiv Hidroeletrica S.A. sunt:

Condiţii obligatorii:                                                                                                      

 • Studii superioare;
 • Minim 2 ani in activitatea de furnizare, minim 1 an in functii de conducere in activitatea de furnizare;
 • Cunostinte tehnice/ economice generale;
 • Cunoasterea legislatiei in vigoare in domeniul de activitate;
 • Cunoasterea mecanismelor financiar-contabile ale societatii;
 • Cunoştinţe privind legislatia ANRE in domeniul furnizarii energiei electrice;
 • Cunoştinţe de operare PC;
 • Cunoasterea limbii engleze la nivel avansat;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.  

Condiții de dorit:

 • Master, cursuri postuniversitare in domeniul de activitate;
 • Cursuri de specializare in domeniul de activitate;
 • Cunoașterea unei limbi straine de circulatie internationala la nivel avansat;

 

Responsabilitatile principale pentru cele 5 posturi de  inginer/ economist / referent de specialitate (S) la Serviciul Contractare Business si Prognoze – Departament Furnizare – Executiv Hidroeletrica S.A. sunt:

 • Prospectarea pieţei de energie electrică en detail, pentru clienti business;
 • Asigurarea desfăşurării politicii de marketing, pentru clienti business;
 • Monitorizarea şi analiza pieţei en detail de energie electrică, pentru clienti business;
 • Initierea, negocierea precontractuala în conformitate cu licenta de furnizare si política companiei pentru clienti business;
 • Elaborarea tuturor documentelor necesare încheierii contractului de furnizare pentru clienti business;
 • Initierea notei de aprobare privind ofertele pentru clienti business;
 • Intocmirea contractelor cadru pentru diferite categorii de clienti business, in conformitate cu reglementarile in vigoare;
 • Participa cu informatii la dezvoltarea domeniului furnizare pentru clienti business pe site-ul companiei;
 • Actualizarea prognozei de consum aferenta clientilor finali business;
 • Urmarirea programelor de livrare energie electrica;
 • Monitorizarea și evaluarea cantitatilor livrate clientilor finali business;
 • Incheiere contracte prosumatori;
 • Atunci când este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/Program sau Membru in echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program in cadrul unui proiect/program, îndeplinește toate atribuțiile /responsabilitățile specifice rolului, conform reglementărilor interne la Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea cele 5 posturi de inginer/ economist / referent de specialitate (S) la Serviciul Contractare Business si Prognoze – Departament Furnizare – Executiv Hidroeletrica S.A. sunt:

Condiţii obligatorii:                                                                                                        

 • Studii superioare;
 • Minim 2 ani experienta in domeniul furnizarii de energie electrica;
 • Cunostinte tehnice/ economice generale;
 • Cunoașterea legislației în vigoare în domeniul de activitate;
 • Cunoașterea mecanismelor financiar-contabile ale societății;
 • Cunoştinţe privind legislatia ANRE in domeniul furnizarii energiei electrice;
 • Cunoştinţe de operare PC;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Master, cursuri postuniversitare in domeniul de activitate;
 • Cursuri de specializare in domeniul de activitate;
 • Cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala la nivel avansat.

 

Responsabilitățile principale pentru cele 5 posturi de inginer/economist/ referent de specialitate (S)  la Serviciul Derulare Facturare – Departament Furnizare – Executiv Hidroeletrica S.A. sunt:

 • Emiterea facturilor pentru încasarea contravalorii energiei electrice livrate la clientii finali, captivi, prosumatori;
 • Emiterea facturilor pentru certificate verzi în conformitate cu contractele incheiate;
 • Emiterea facturilor pentru clientii captivi în conformitate cu contractele incheiate;
 • Realizarea compensarilor catre clientii finali;
 • Verificarea, gestionarea și centralizarea cererilor de eșalonare a clienților din portofoliul furnizării, în SAP, transmiterea documentației pentru urmărirea ratelor de eșalonare către departamentul financiar;
 • Atunci când este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/Program sau Membru in echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program in cadrul unui proiect/program, îndeplinește toate atribuțiile /responsabilitățile specifice rolului, conform reglementărilor interne la Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea cele 5 posturi de inginer/economist/ referent de specialitate (S)  la Serviciul Derulare Facturare – Departament Furnizare – Executiv Hidroeletrica S.A. sunt:

Condiţii obligatorii:                                                                                                       

 • Studii superioare;
 • Minim 2 ani experienta in activitatea de furnizare energie electrica;
 • Cunostinte tehnice/ economice generale;
 • Cunoasterea legislatiei in vigoare in domeniul de activitate;
 • Cunoştinţe privind legislatia ANRE in domeniul furnizarii energiei electrice;
 • Cunoştinţe de operare PC;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Master, cursuri postuniversitare in domeniul de activitate;
 • Cursuri de specializare in domeniul de activitate;
 • Minim 3 ani experienta in activitatea de facturare energie electrica, in SAP;
 • Cunoașterea unei limbi străine de circulație internationala la nivel avansat.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea posturilor de Șef serviciu constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Interviu – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,86.

Nota minimă pentru angajare/promovare în funcţia de Șef serviciu este 8,50.

 

Concursul pentru ocuparea  posturilor de inginer/economist/referent de specialitate constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Interviu – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare/promovare în funcţia de inginer/economist/referent de specialitate este 8,00.

 

Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic în data de 13.04.2023.

Ocuparea posturilor se va face în ordinea notelor și a opțiunilor exprimate de candidat.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înştiinţat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu indeplinește baremul, postul va intra intr-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 10.04.2023, ora 12:00, la sediul central al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. - Departament Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare.

Relatii suplimentare se pot obține la numerele de telefon 021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter