28-07-2021

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 2 posturi electrician instalatii baraj la Captari Secundare - Sectia Exploatare Bistra-Poiana Marului - UHE Caransebes - SH Hateg - 24.08.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Uzinei Hidroelectrice Caransebes, Str. Splai Sebeș nr.2A, Caransebeș, județul Caraș-Severin, în data de 24.08.2021 ora 10:00, concurs cu recrutare interna si externa pentru ocupare 2 posturi de electrician instalatii baraj la Captari secundare - Sectia Exploatare Bistra–Poiana Marului – UHE Caransebeș din cadrul SH Hațeg

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

 • Exploatarea in condiţii de siguranţã a instalaţilor aflate in gestiune/ gestiune nemijlocitã, din captãri secundare si staţii electrice/ posturi de transformare in scopul realizãrii producţiei de energie electrica programata;
 • Lucrari de intretinere de nivel redus si verificari profilactice la echipamentele si uvrajele captãrilor secundare din gestiunea UHE Caransebes.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de electrician instalatii baraj la Captari secundare sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Minim absolvent scoala profesionala
 • Profil: electric, electrotehnic, electromecanic, energetic, centrale, staţii şi reţele electrice;
 • Calificare de electrician, electromecanic, energetician;
 • Perimis conducere categoria B, minim;
 • Cunostinte privind instalaţiile şi echipamentele energetice;
 • Cunostinte privind interpretarea schemelor electrice;
 • Cunostinte privind legislatia SSM, Mediu SU in domeniu;
 • Cunostinte privind procedurile si instructiunile interne;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 Condiții de dorit:

 • Studii medii/ scoala de maistri/ superioare de specialitate
 • Calificare de electromecanic

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea posturilor de electrician instalatii baraj constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Proba practică – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare pe postul de electrician instalatii baraj este 7,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul Sucursalei Hidrocentrale Hateg și la sediul Uzinei Hidroelectrice Caransebeș, prin publicare pe site-ul societatii, intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic), in data de 25.08.2021.

 

MODALITATILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 23.08.2021, ora 13:00, la sediul Uzinei Hidroelectrica Caransebes sau la sediul Sucursalei Hidrocentrale Hațeg, Serviciul Resurse Umane și Comunicare.

Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0254/207421 sau 0255/207005.

Abonati-va la newsletter