30-12-2021

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 electrician servicii interne CHE Ipotești; 1 electrician instalații baraj la la Statia Pompe Oltet; 1 electrician servicii interne CHE Draganesti /UHE Slatina - SH Ramnicu Valcea - 18.01.2022

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.H. Rm. Vâlcea, str. Decebal, nr. 11, Rm. Vâlcea, Județul Vâlcea, în data de 18.01.2022 ora 11:00, concurs prin recrutare sursă internă și externă pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor posturi:

 

 1. ELECTRICIAN SERVICII INTERNE la CHE IPOTESTI / SECTIA EXPLOATARE SLATINA / UHE SLATINA - DIN CADRUL SH RÂMNICU VÂLCEA

Responsabilități principale:

- deservește si este direct si pe deplin răspunzător de funcționarea in deplina siguranța si economicitate a instalațiilor in exploatare.

- Postul presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

Condiții obligatorii:

 • Minim absolvent de școală profesională;
 • Calificare / curs de calificare electric, electrotehnic, electromecanic, centrale stații si rețele electrice, electroenergetică, hidroenergetica sau altele similare;
 • Cunoștințe privind regulamente, proceduri, instrucțiuni în domeniu, alte reglementări privind activitatea de exploatare;
 • Cunoștințe privind legislația SSM, Mediu, SU în domeniu.
 • Cunoștințe privind instalațiile electrice și echipamentele energetice;
 • Cunoștințe privind interpretarea schemelor electrice;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro –Despre noi/ Guvernanta corporativa) – declarație conform Codului Etic Hidroelectrica in vigoare.)

Condiții de dorit:

 • Absolvent studii medii (liceu, școala de maiștri);
 • Curs de calificare în domeniul energetic;
 • Minim 1 an experiența in domeniul energetic.

 

 1. ELECTRICIAN INSTALAŢII BARAJ la STATIA POMPE OLTET / CHE IPOTESTI / SECTIA EXPLOATARE SLATINA / UHE SLATINA - DIN CADRUL SH RÂMNICU VÂLCEA

Responsabilități principale:

- deservirea și funcționarea în deplină siguranță și economicitate a tuturor instalațiilor din zona de exploatare.

- Postul presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

Condiții obligatorii:

 • Minim absolvent de școală profesională;

 

 • Calificare/curs de calificare în domeniul electric, energetic, electrotehnica, electromecanic, energetica, hidroenergetica si altele similare.
 • Cunoștințe privind regulamente, proceduri, instrucțiuni în domeniu, alte reglementări privind activitatea de exploatare;
 • Cunoștințe privind legislația SSM, Mediu, SU în domeniu;
 • Cunoștințe privind instalațiile electrice și echipamentele energetice;
 • Cunoștințe privind interpretarea schemelor electrice;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro –Despre noi/ Guvernanta corporativa) – declarație conform Codului Etic Hidroelectrica in vigoare.)

Condiții de dorit:

 • Absolvent studii medii (liceu, școala de maiștri);
 • curs de calificare în domeniul energetic;
 • Minim 1 an experiența in domeniul energetic.

 

1 ELECTRICIAN SERVICII INTERNE la CHE DRAGANESTI / SECTIA EXPLOATARE DRAGANESTI / UHE SLATINA - DIN CADRUL SH RÂMNICU VÂLCEA

Responsabilități principale:

- deservește si este direct si pe deplin răspunzător de funcționarea in deplina siguranța si economicitate a instalațiilor in exploatare.

- Postul presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

Condiții obligatorii:

 • Minim absolvent de școală profesională;
 • Calificare / curs de calificare electric, electrotehnic, electromecanic, centrale stații si rețele electrice, electroenergetică, hidroenergetica sau altele similare;
 • Cunoștințe privind regulamente, proceduri, instrucțiuni în domeniu, alte reglementări privind activitatea de exploatare;
 • Cunoștințe privind legislația SSM, Mediu, SU în domeniu.
 • Cunoștințe privind instalațiile electrice și echipamentele energetice;
 • Cunoștințe privind interpretarea schemelor electrice;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro –Despre noi/ Guvernanta corporativa) – declarație conform Codului Etic Hidroelectrica in vigoare.)

Condiții de dorit:

 • Absolvent studii medii (liceu, școala de maiștri);
 • curs de calificare în domeniul energetic;
 • Minim 1 an experiența in domeniul energetic.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fișă de înscriere;
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post;
 • Copia CI;
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL;
 • CV (de preferat în format Euro Pass) – va conține inclusiv numele și date de contact pentru cel puțin 2 persoane ce pot oferi referințe profesionale despre candidat;
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate;
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare.

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea posturilor de electrician servicii interne și electrician instalații baraj, constă în:

 • Probă scrisă   – pondere 70% din nota finală;
 • Proba practică – pondere 30% din nota finală;

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare pe posturile de electrician servicii interne și electrician instalații baraj este 7,00. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate prin afișare la sediul S.H. Rm. Vâlcea /prin publicare pe site/ intranet/ prin e-mail sau telefonic  in data 19.01.2022.

Ocuparea posturilor se va face în ordinea notelor și a opțiunilor exprimate de candidați.

 

Oferta de angajare propusa concurenților declarați admiși la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITATI DE INSCRIERE LA CONCURS:

 • Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 17.01.2022, orele 12:00 la Serviciul Resurse Umane si Comunicare din cadrul Sucursalei Hidrocentrale Râmnicu Valcea.

Relații suplimentare se pot obține la telefon 0250/805.119.

Abonati-va la newsletter