15-06-2023

Anunt proba practica cu recrutare internă și externă, pe perioada determinata, 1 post de electrician sef tura la punctul de lucru CHE Zanesti - Secţia Exploatare Bistrita- SH Bistrita - 04.07.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Bistriţa, str. Lt. Drăghiescu, nr. 13, Piatra Neamţ, jud. Neamţ, în data de 04.07.2023 ora 11.00, proba practică cu recrutare internă şi externă, pentru ocuparea postului de ELECTRICIAN ŞEF TURĂ, pe durată determinată, la CHE Zănești-CHE Costișa, punct de lucru CHE Zănești, Secţia exploatare Bistrița din cadrul S.H. Bistriţa.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE pentru postul de ELECTRICIAN ŞEF TURĂ la CHE Zănești-CHE Costișa, punct de lucru CHE Zănești, Secţia exploatare Bistrița din cadrul S.H. Bistriţa:

- deservirea instalațiilor energetice aferente postului în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare (executare manevre și/sau lucrări, supraveghere, verificare, control în instalații);

- postul presupune munca în ture şi efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Muncă al Hidroelectrica şi Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii şi de dorit la proba practică pentru ocuparea postului de electrician şef tură, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii: minimum absolvent şcoală profesională;
 • Calificare în meseria de electrician sau electromecanic;
 • Autorizări: grupa a IV-a, cf. ISSM-HE 001 în vigoare (după definitivarea și autorizarea pe post);
 • Cunoștințe privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;
 • Cunoștințe privind interpretarea schemelor electrice;
 • Cunoștințe privind legislația SSM, Mediu SU în domeniu;
 • Cunoștințe privind regulamente, instrucțiuni și alte reglementări privind activitatea de exploatare;
 • Cunoştinţe minime privind utilizarea calculatorului;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi /Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Studii medii (liceu/şcoala de maiştri) / superioare de specialitate
 • Calificare/curs de calificare în domeniul energetic, în centrale şi staţii electrice s.a
 • Autorizări: minimum ANRE IIA, IIB;
 • Atestat agent de securitate;
 • Minimum 3 ani vechime în profesia de electrician, energetician sau electromecanic.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA PROBA PRACTICĂ

 • Fișă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă / extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conține inclusiv numele și date de contact pentru cel puțin 2 persoane ce pot oferi referințe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA PROBEI PRACTICE:

Proba practică pentru ocuparea postului de electrician şef tură va avea o pondere de 100 % din nota finală, pentru angajarea pe durata determinata.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de electrician şef tură este 7,00.

Rezultatele probei practice vor fi comunicate (prin afișare la sediul S.H. Bistrița / prin publicare pe site-ul societatii/ pe intranet-ul societatii/ prin e-mail sau telefonic, după caz)  în data de 05.07.2023. 

Oferta de angajare propusă concurentului declarat admis la proba practică are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA PROBA PRACTICĂ:

Documentele necesare înscrierii la proba practică se vor depune până în data de 03.07.2023, ora 12.00, la sediul Sucursalei Hidrocentrale Bistrita, Serviciu Resurse Umane și Comunicare.

Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0233/207185.

Abonati-va la newsletter