04-11-2022

Anunt proba practică cu recrutare interna si externa pentru ocuparea, pe durata determinata, de 12 luni a 1 post operator MHC/CHE-mp la CHEMP Viseut/Secția Exploatare Somes-Tisa - SH Cluj - 14.11.2022

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Cluj, str. Taberei nr. 1, Cluj-Napoca, județul Cluj, în data de 14.11.2022, ora 10:00, proba practica, cu recrutare internă și externă, pentru ocuparea unui post de OPERATOR MHC/CHE-MP, pe durată determinată, de 12 luni, la CHEMP Viseut /Secția Exploatare Somes-Tisa/SH Cluj.

 

RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE pentru postul de OPERATOR MHC/CHE-MP la CHEMP Viseut /Secția Exploatare Somes-Tisa/SH Cluj:

- Realizarea productiei de energie electrica programata prin exploatarea in conditii de siguranta a instalatiilor deservite din CHEMP, circuite hidrotehnice, statii electrice. Asigurarea functionarii sigure si economice a agregatelor si instalatilor auxiliare din centralele hidroelectrice de mica putere;

-Postul presupune munca în ture și efectuarea de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de muncă al Hidroelectrica și Codul Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la proba practica pentru ocuparea postului de OPERATOR MHC/CHE-MP la CHEMP Viseut /Secția Exploatare Somes-Tisa/SH Cluj sunt:

 

Condiţii obligatorii:

- Minim absolvent şcoală profesională;

- Calificare/curs de calificare în domeniul electric, electrotehnic, electromecanic, centrale, staţii şi reţele electrice;

- Cunostinte privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;

- Cunostinte privind interpretarea schemelor electrice;

- Cunostinte privind legislatia SSM, Mediu SU in domeniu;

- Cunostinte privind regulamente, instructiuni si alte reglementari privind activitatea de exploatare;

- Cunostinte  minime privind utilizarea calculatorului;

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanța corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 - Absolvent studii medii (liceu, şcoală de maiştri);

 -  Cursuri de perfectionare in domeniul energetic.

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA PROBA PRACTICA:

  • Fişă de înscriere
  • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
  • Copia CI
  • Copie după carnetul de muncă și/sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/extras din REVISAL
  • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
  • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
  • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

 DERULAREA PROBEI PRACTICE:

Proba practica pentru ocuparea postului de operator MHC/CHE-mp va avea  o pondere de 100% din nota finala, pentru angajarea pe durata determinata de 12 luni.

Nota minimă pentru angajare pe postul de operator MHC/CHE-mp este 7,00.

Rezultatele probei practice vor fi comunicate (prin afișare la sediul SH Cluj, prin publicare pe site-ul societății, pe intranet-ul societății, prin e-mail sau telefonic) în data de 15.11.2022.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la proba practica are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 MODALITĂȚI DE ÎNSCRIERE LA PROBA PRACTICA:

  • Documentele necesare înscrierii la proba practica se vor depune până în data de 11.11.2022, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Cluj.
  • Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0264/207810, 0264/207863.

Abonati-va la newsletter