18-06-2021

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post de ELECTRICIAN CAMERA DE COMANDĂ la CHE GÂLCEAG - Sectia Exploatare Gâlceag - SH Sebes - 14.07.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. - SH SEBES  organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Sebeş, str. Alunului nr.9, Sebeş, judetul Alba, în data de 14.07.2021 începând cu ora 10.00, concurs cu recrutare interna si externă pentru ocuparea urmatorului post:

-1 post de ELECTRICIAN CAMERA DE COMANDĂ la CHE GÂLCEAG din cadrul Sectiei Exploatare Gâlceag - SH Sebes

Responsabilități principale:

Realizarea productiei de energie electrica programata prin exploatarea in conditii de siguranta a instalatiilor deservite din CHE. Asigurarea functionarii sigure si economice a agregatelor si instalatiilor auxiliare din centralele hidroelectrice.

- Postul presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.  

Condițiile de participare obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de ELECTRICIAN CAMERA DE COMANDĂ la CHE GÂLCEAG din cadrul Sectiei Exploatare Gâlceag - SH Sebes sunt:

Condiții obligatorii:

-Minimum absolvent scoala profesionala;

-Calificare/ curs de calificare în domeniul electric, electrotehnic, electromecanic, centrale, staţii şi reţele electrice și altele similare;

-Cunoştinţe privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;

-Cunoașterea ITI-urilor  (Instrucțiuni Tehnice de Exploatare), PE (Prescripție Energetică)-urilor si altor reglementari de specialitate;

-Cunoştinţe privind interpretarea schemelor electrice;

-Cunoştinţe privind legislaţia SSM, Mediu, SU în domeniu;

-Cunoştinţe privind regulamente, proceduri şi instrucţiuni  în domeniu, alte reglementări privind activitatea de exploatare;

-Cunoștințe minime de utilizare a calculatorului.

-Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

-Absolvent studii medii (liceu, şcoala de maiştri);

-Cursuri de perfecţionare în domeniul energetic;

-Minim 1 an experiență  în domeniul energetic;

 DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

  • Fişă de înscriere
  • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
  • Copia CI
  • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
  • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
  • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
  • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de  electrician camera de comandă constă în:

  • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
  • Proba practică – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare pe  de  electrician camera de comandă este 7,00.

Rezultatele concursului  vor fi comunicate (prin afișare la sediul S.H. Sebeş / prin publicare pe site-ul societății / pe intranet-ul societății / prin e-mail sau telefonic, după caz) în data de 15.07.2021.

MODALITATI DE INSCRIERE:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 13.07.2021, ora 12:00, la Biroul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Sebeş.

Relaţii suplimentare se pot obține de la Biroul Resurse Umane și Comunicare  din cadrul SH Sebeş, la telefon 0258.806442.

Abonati-va la newsletter