14-06-2021

Anunt interviu cu recrutare interna si externa, pe perioada determinata de 6 luni, 1 post de Sef Centru Furnizare Energie Electrica - Centrul Acces Retea Siriu-Executiv Hidroelectrica-22.06.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, în data de 22.06.2021, ora 11:00, interviu cu recrutare interna si externa pentru ocuparea pe durata determinată de 6 luni, a unui post de Șef Centru Furnizare Energie Electrică - Centrul Acces Retea Siriu - Executiv Hidroelectrica S.A.

Responsabilitati principale:

 • Indeplinirea politicii societatii in domeniul acces retea ;
 • Exploatarea si intretinerea eficienta a instalatiilor de distributie;
 • Modalitatile de utilizare a energiei electrice in zona de activitate;
 • Incadrarea in standardele de calitate a distributiei si furnizarii energiei electrice catre consumatori;
 • Asigurarea relatiilor tehnico – economice cu consumatorii;
 • Asigurarea comunicarii cu consumatorii in zona de activitate;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/ Program sau Membru in echipa de Proiect/ Program sau Colaborator Proiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplineste toate atributiile/ responsabilitatile specifice rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la interviul pentru ocuparea postului de Șef Centru Furnizare Energie Electrică - Centrul Acces Retea Siriu - Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

Condiţii obligatorii:

-Superioare tehnice, profil/specialitatea: electroenergetică, electromecanică, electrotehnică, hidroenergetica, energetica, centrale hidroelectrice, electrotehnica generala, energetica industriala, inginerie electrica, electronica, automatizari sau similare;

-Minim 3 ani experienta profesionala in exploatarea - mentenanta instalatiilor de distributie-furnizare a energiei electrice sau in exploatarea centralelor hidroelectrice sau in compartimente tehnice din domeniul energetic;

-Cunostinte privind:

 • procesul tehnologic de producere a energiei electrice;
 • exploatarea - mentenanta instalatiilor de distributie – furnizare a energiei electrice;
 • regulamente, proceduri, instructiuni in domeniu, alte reglementari privind procesului de producere si furnizare a energiei electrice;
 • legislaţia SSM, protecția mediului şi SU în domeniu.
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

- Masterat în domeniul tehnic sau management;

- Cursuri postuniversitare in domeniul de activitate si/sau management;

- Cursuri de formare profesională in domeniul energetic, tehnic, furnizare;

- Membru al unor asociatii profesionale din domeniul de activitate;

- Grad de autorizare ANRE IV B;

- Minim 5 ani experiență în funcția de inginer sau într-o funcție de conducere din exploatarea - mentenanta instalatiilor de distributie – furnizare a energiei electrice;

- O limba straina de circulatie internationala (engleza, franceza, germana), nivel mediu sau avansat.

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA INTERVIU:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

DERULAREA INTERVIULUI:

Interviul pentru ocuparea postului de Șef Centru Furnizare Energie Electrică va avea o pondere de 100 % din nota finală, pentru angajarea pe durata determinata.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de Șef Centru Furnizare Energie Electrică este 8,50.

Rezultatele interviului vor fi comunicate prin publicare pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii,  prin e-mail sau telefonic în data de 22.06.2021.

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA INTERVIU:

Documentele necesare înscrierii la interviu se vor depune până în data 18.06.2021, ora 12:00, la sediul central al Hidroelectrica - Departamentul Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relaţii suplimentare se pot obtine la telefon  021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter