05-11-2021

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post de Sef sectie la Sectia Exploatare Bistra - Poina Marului - UHE Caransebes - SH Hateg - 25.11.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la societății din B-dul. Ion Mihalache, Nr.15-17, etajele 10-15, Sector 1, București, în data de 25.11.2021 ora 10:00, concurs cu recrutare interna si externa pentru ocuparea  postului de șef secție, pe durata nedeterminata, la Secția Exploatare Bistra-Poiana Marului – Uzina Hidroelectrică Caransebeș din cadrul Sucursalei Hidrocentrale Hațeg.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

 • Planifică, organizează, coordonează, îndrumă și controlează activitatea de exploatare în condiții de siguranță a instalațiilor aferente CHE, CHEMP, MHC, statii electrice, baraje si captari secundare din cadrul sectiei, în scopul realizării producției de energie electrică programată si furnizarii de servicii tehnologice de sistem;
 • Coordonarea zilnică a activităților de producție energie electrică (exploatarea instalatiilor si constructiilor, activități întreținere, mentenanta, identificare și monitorizare stocuri de siguranță și intervenție);
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/ Program sau Manager Proiect/ Program sau Membru in echipa de Proiect/ Program sau Colaborator Proiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplineste toate atributiile/ responsabilitatile specific rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de șef secție, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Absolvent studii superioare tehnice de lunga durata; profil: electric/ electrotehnic/ energetic/ hidroenergetic/ electroenergetic/ centrale hidroelectrice/ electromecanic/ automatizari industriale;
 • Minimum 3 ani experienta in conducere din exploatare, mentenanță, dispecerat sau compartiment tehnic;
 • Cunoştinţe privind: procesul tehnologic de producere a energiei electrice în hidrocentrale, activitatea de exploatare, dezvoltare-retehnologizare si mentenanta a societatii, cunoştinţe teoretice şi practice privind amenajarile hidroenergetice;
 • Cunostinte privind instalaţiile, echipamentele şi construcţiile hidroenergetice, regulamente, prescripţiile energetice specifice, instrucţiunile furnizorilor de echipamente, instrucţiunile în domeniu, reglementări contractuale legale, alte reglementări privind activitatea de exploatare;
 • Cunostinte privind indicatorii tehnico-economici ai Hidroelectrica SA si alte reglementari legale specifice;
 • Cunoştinţe generale privind: managementul societăţii comerciale, contractul colectiv de muncă, legislaţia în domeniul de activitate;
 • Cunoștințe privind legislația SSM, protecția mediului și SU în domeniu;
 • Cunoștințe de utilizare a calculatorului, sisteme de operare Windows, Office;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Studii postuniversitare/ Masterat in domeniul tehnic si/ sau management;
 • Cursuri de formare profesionala in domeniul energetic;
 • Membru al unor asociatii profesionale din domeniul de activitate;
 • Electrician autorizat ANRE gradul IV-B;
 • Minim 5 ani experiență într-o funcție de conducere din activitatea de exploatare a centralelor hidroelectrice;
 • Cunoașterea unei limbi de circulație internațională la nivel mediu;
 • Deținerea de permis de conducere categoria B.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de șef secție constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală
 • Interviu– pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,86.

Nota minimă pentru angajare/ promovare în funcţia de șef secție este 8,50. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate prin publicare pe site-ul societății/ pe intranetul societății/ prin e-mail sau telefonic in data de  26.11.2021.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare. 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 24.11.2021, ora 13:00, la sediul central al SPEEH Hidroelectrica SA – Departament Resurse Umane – Serviciul Dezvoltare Organizationala sau sediul SH Hateg la Serviciul Resurse Umane și Comunicare.

Abonati-va la newsletter