03-06-2021

Anunt proba practica cu recrutare interna si externa, 1 masinist turbine, pe durată determinată de 6 luni, la pct. de lucru CHE Gilău I si 1 electrician sef tura, pe durată determinată de 6 luni, la pct. de lucru CHE Floresti II-SH Cluj-10.06.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Cluj, str. Taberei nr. 1, Cluj-Napoca, județul Cluj, în data de 10.06.2021, ora 09:00, proba practica, cu recrutare internă și externă, pentru ocuparea următoarelor  posturi:

 • 1 post de MASINIST TURBINE, pe durată determinată de 6 luni, la de lucru CHE Gilău I/CHE Gilău I-CHE Gilău II /Secția Exploatare Somes-Colibita /SH Cluj;
 • 1 post de ELECTRICIAN SEF TURA, pe durată determinată de 6 luni, la de lucru CHE Floresti II/CHE Floresti I-CHE Floresti II /Secția Exploatare Somes-Colibita /SH Cluj.

 

1) RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE pentru postul de MASINIST TURBINE la pct. de lucru CHE Gilău I/CHE Gilău I-CHE Gilău II /Secția Exploatare Somes-Colibita /SH Cluj:

- Deservirea instalațiilor energetice (mecanice,hidromecanice, hidrotehnice) aferente postului,  în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare;  (executare manevre si/sau lucrari, supraveghere, verificare, control in instalatii);

-Postul presupune munca în ture și efectuarea de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de muncă al Hidroelectrica și Codul Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la proba practica pentru ocuparea postului de MASINIST TURBINE la pct. de lucru CHE Gilău I/CHE Gilău I-CHE Gilău II /Secția Exploatare Somes-Colibita /SH Cluj sunt:

 

Condiţii obligatorii:

- Minim absolvent de şcoală profesională;

- Calificare/curs de calificare în domeniul mecanic, electromecanic, lăcătuș mecanic sau alte calificari asimilate domeniului mecanic;

-Minim 3 ani experienta in profesia de mecanic/electromecanic, in activitatea de exploatare a centralelor/instalatiilor hidroelectrice

-Cunostinte privind instalaţiile mecanice, hidromecanice şi echipamentele energetice;

-Cunostinte privind interpretarea schemelor mecanice, hidromecanice, hidrotehnice;

-Cunostinte privind legislatia SSM, Mediu SU in domeniu;

-Cunostinte privind regulamente, instructiuni si alte reglementari privind activitatea de exploatare;

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanța corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

 - Absolvent studii medii (liceu/ școală de maiștri);

 - Cursuri de perfecționare în domeniul energetic, mecanic;

- Autorizat ISCIR: macaragiu, legator de sarcina; Atestat agent de securitate;

- Cunostinte  minime privind utilizarea calculatorului

 

2) RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE pentru 1 post de ELECTRICIAN SEF TURA la pct. de lucru CHE Floresti II/CHE Floresti I-CHE Floresti II /Secția Exploatare Somes-Colibita /SH Cluj:

 

- Deservirea instalațiilor energetice aferente postului în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare (executare manevre si/sau lucrari, supraveghere, verificare, control in instalatii)

-Postul presupune munca în ture și efectuarea de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de muncă al Hidroelectrica și Codul Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la proba practica pentru ocuparea postului de ELECTRICIAN SEF TURA la pct. de lucru CHE Floresti II/CHE Floresti I-CHE Floresti II /Secția Exploatare Somes-Colibita /SH Cluj sunt:

 

Condiţii obligatorii:

- Minim absolvent scoala profesionala;

-Calificare/curs de calificare în meseria de electrician sau electromecanic;

-Minim 3 ani vechime in profesia de electrician, energetician sau electromecanic, in activitatea de exploatare a centralelor/instalatiilor hidroelectrice;

-Cunostinte privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;

-Cunostinte privind interpretarea schemelor electrice;

-Cunostinte privind legislatia SSM, Mediu SU in domeniu;

-Cunostinte privind regulamente, instructiuni si alte reglementari privind activitatea de exploatare;

-Cunostinte  minime privind utilizarea calculatorului;

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanța corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

 - Medii (liceu/  scoala de maistri)/ superioare de specialitate;

- Calificare/ curs de calificare în domeniul energetic, in centrale si statii electrice s.a.

- Minim ANRE  II A, II B;

 DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA PROBA PRACTICA:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și/sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Cazierul judiciar
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

 DERULAREA PROBEI PRACTICE:

Probele practice pentru ocuparea posturilor de masinist turbine si electrician sef tura vor avea  o pondere de 100% din nota finala, pentru angajarea pe durata determinata de 6 luni.

Nota minimă pentru angajare pe posturile de masinist turbine si electrician sef tura este 7,00.

Rezultatele probelor practice vor fi comunicate (pe site-ul societatii, intranet-ul societatii, prin afișare la sediul S.H. Cluj, prin e-mail sau telefonic) în data de 11.06.2021.

MODALITĂȚI DE ÎNSCRIERE LA PROBA PRACTICA:

 • Documentele necesare înscrierii la proba practica se vor depune până în data de 09.06.2021, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Cluj.
 • Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0264/207810, 0264/207863.

Abonati-va la newsletter