01-09-2021

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 electrician servicii interne, 1 masinist turbine la CHE Raul Alb si 1 masinist instalatii hidrotehnice la Baraj Gura Golumbului - Atelier Exploatare Cerna-Belareca - UHE Caransebes - SH Hateg - 23.09.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Uzinei Hidroelectrice Caransebes, Str. Splai Sebeș nr.2A, Caransebeș, județul Caraș-Severin, în data de 23.09.2021 ora 10:00, concurs cu recrutare interna si externa pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a 3 posturi, astfel :

 • 1 post de ELECTRICIAN SERVICII INTERNE la CHE RAUL ALB - Atelier Exploatare Cerna-Belareca – UHE Caransebeș - SH Hațeg
 • 1 post de MAȘINIST TURBINE la CHE RAUL ALB - Atelier Exploatare Cerna-Belareca – UHE Caransebeș - SH Hațeg
 • 1 post de MASINIST INSTALATII HIDROTEHNICE la BARAJ GURA GOLUMBULUI - Atelier Exploatare Cerna-Belareca – UHE Caransebeș - SH Hațeg

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE pentru postul de ELECTRICIAN SERVICII INTERNE la CHE RAUL ALB:

 • Deservirea instalațiilor energetice aferente postului în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare (executare manevre si/sau lucrari, supraveghere, verificare, control in instalatii).
 • Postul presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de ELECTRICIAN SERVICII INTERNE sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Minim absolvent scoala profesionala;
 • Calificare in meseria de electrician sau electromecanic;
 • Cunostinte privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;
 • Cunostinte privind interpretarea schemelor electrice;
 • Cunostinte privind legislatia SSM, Mediu SU in domeniu;
 • Cunostinte privind regulamente, instructiuni si alte reglementari privind activitatea de exploatare;
 • Cunostinte minime privind utilizarea calculatorului;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Absolvent studii medii (liceu/ scoala de maistri)/ superioare de specialitate;
 • Calificare/ curs de calificare în domeniul energetic, in centrale si statii electrice s.a.;
 • Autorizat ANRE min II A, II B;
 • Autorizat agent de securitate;
 • Experienta de minim 2 ani in profesia de electrician, energetician sau electromecanic.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE pentru postul de MAȘINIST TURBINE la CHE RAUL ALB:

 • Deservirea instalațiilor energetice (mecanice, hidromecanice, hidrotehnice) aferente postului în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare (executare manevre si/sau lucrari, supraveghere, verificare, control in instalatii).
 • Postul presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de MAȘINIST TURBINE sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Minim absolvent scoala profesionala;
 • Calificare in meseria de mecanic sau electromecanic;
 • Experienta de minim 1 an in meseria de mecanic sau electromecanic;
 • Cunostinte privind instalaţiile hidromecanice şi hidrotehnice;
 • Cunostinte privind interpretarea schemelor hidromecanice şi hidrotehnice;
 • Cunostinte privind legislatia SSM, Mediu, SU in domeniu;
 • Cunostinte privind regulamente, instructiuni si alte reglementari privind activitatea de exploatare;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Absolvent studii medii (liceu/ scoala de maistri)/ superioare de specialitate;
 • Calificare/ curs de calificare în domeniul electromecanic;
 • Experienta de minim 2 ani in activitatea de exploatare/ reparatii instalatii hidromecanice.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE pentru postul de MASINIST INSTALATII HIDROTEHNICE la BARAJ GURA GOLUMBULUI:

 • Deservirea instalațiilor energetice (mecanice, hidromecanice, hidrotehnice) aferente postului în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare (executare manevre si/sau lucrari, supraveghere, verificare, control in instalatii).
 • Postul presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de MASINIST INSTALATII HIDROTEHNICE sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Minim absolvent scoala profesionala;
 • Calificare în meseria de mecanic, electromecanic sau energetic;
 • Cunostinte privind instalaţiile hidromecanice şi hidrotehnice;
 • Cunostinte privind interpretarea schemelor hidromecanice şi hidrotehnice;
 • Cunostinte privind legislatia SSM, Mediu, SU in domeniu;
 • Cunostinte privind regulamente, instructiuni si alte reglementari privind activitatea de exploatare;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Absolvent studii medii (liceu/ scoala de maistri)/ superioare de specialitate;
 • Calificare/ curs de calificare în domeniul electromecanic;
 • Experienta de minim 1 an in profesia de mecanic sau electromecanic.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Cazier judiciar (*)
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

(*) Cazierul judiciar se solicita doar pentru postul de electrician servicii interne la CHE Raul Alb

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea posturilor de electrician servicii interne, masinist turbine si masinist instalatii hidrotehnice constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală
 • Proba practică– pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare pe postul de electrician servicii interne, masinist turbine si masinist instalatii hidrotehnice este 7,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul Sucursalei Hidrocentrale Hateg și la sediul Uzinei Hidroelectrice Caransebeș, prin publicare pe site-ul societatii, pe intranet-ul societetii, prin e-mail sau telefonic), în data de 24.09.2021.

Ocuparea posturilor se va face în ordinea notelor și a opțiunilor exprimate de candidat.

Candidatul declarat admis pentru postul de mașinist turbine la CHE Raul Alb va începe activitatea pe post după data de 15.12.2021/ data vacantarii postului.

 

MODALITATILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 22.09.2021, ora 13:00, la sediul Uzinei Hidroelectrica Caransebes sau la sediul Sucursalei Hidrocentrale Hațeg, Serviciul Resurse Umane și Comunicare.

Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0254/207421 sau 0255/207005.

Abonati-va la newsletter