09-06-2021

Anunt concurs recrutare interna si externa 2 agenti hidrotehnici la Serviciul UCCH si Mentenanta Constructii, cu loc de munca la UHE Bacau si UHE Dimitrie Leonida - SH Bistrita - 28.06.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Bistriţa, str. Lt. Drăghiescu, nr. 13, Piatra Neamţ, jud. Neamt, în data de 28.06.2021 ora 10.00, concurs cu recrutare internă şi externă pentru ocuparea  pe durata nedeterminată a unui post de AGENT HIDROTEHNIC la Serviciul UCCH şi Mentenanţă Construcţii, cu loc de muncă la U.H.E. Bacău şi a unui post de AGENT HIDROTEHNIC la Serviciul UCCH şi Mentenanţă Construcţii, cu loc de muncă la U.H.E. Dimitrie Leonida din cadrul S.H. Bistriţa.

 

RESPONSABILITĂŢI PRINCIPALE pentru postul de AGENT HIDROTEHNIC la Serviciul UCCH şi Mentenanţă Construcţii, cu loc de muncă la U.H.E. Bacău din cadrul S.H. Bistriţa:

 • Realizarea urmăririi curente şi speciale a construcţiilor hidrotehnice la AHE Movileni.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de agent hidrotehnic, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii: minim şcoala profesională;
 • Cunostinţe privind instalaţiile, echipamentele şi construcţiile hidroenergetice, prescripţiile energetice specifice, instrucţiunile tehnice interne;
 • Cunoştinţe privind urmărirea comportării construcţiilor hidrotehnice;
 • Cunoştinţe de U.C.C.H., A.M.C.-uri, aparate de măsură, proceduri de execuţie a măsurătorilor, principii de funcţionare, erori de măsură;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Studii: liceu cu profil tehnic;
 • Cursuri de perfecţionare în domeniul monitorizării şi urmărirea comportării construcţiilor hidrotehnice;
 • Un an experienţă în domeniul urmăririi comportării construcţiilor hidrotehnice.

 

RESPONSABILITĂŢI PRINCIPALE pentru postul de AGENT HIDROTEHNIC la Serviciul UCCH şi Mentenanţă Construcţii, cu loc de muncă la U.H.E. Dimitrie Leonida din cadrul S.H. Bistriţa:

 • Realizarea urmăririi curente şi speciale a construcţiilor hidrotehnice la CHE Costişa.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de agent hidrotehnic, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii: minim şcoala profesională;
 • Cunostinţe privind instalaţiile, echipamentele şi construcţiile hidroenergetice, prescripţiile energetice specifice, instrucţiunile tehnice interne;
 • Cunoştinţe privind urmărirea comportării construcţiilor hidrotehnice;
 • Cunoştinţe de U.C.C.H., A.M.C.-uri, aparate de măsură, proceduri de execuţie a măsurătorilor, principii de funcţionare, erori de măsură;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Studii: liceu cu profil tehnic;
 • Cursuri de perfecţionare în domeniul monitorizării şi urmărirea comportării construcţiilor hidrotehnice;
 • Un an experienţă în domeniul urmăririi comportării construcţiilor hidrotehnice.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURSURI:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Cazierul judiciar
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSURILOR:

Concursurile pentru ocuparea posturilor de agent hidrotehnic constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală
 • Probă practică – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de agent hidrotehnic este 7,00.

Rezultatele concursurilor vor fi comunicate (prin afișare la sediul S.H. Bistrita, prin publicare pe site-ul societatii, prin publicare pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic)  în data de 29.06.2021.

Ocuparea posturilor se va face în ordinea notelor și a opțiunilor exprimate de candidat.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURSURI:

Documentele necesare înscrierii la concursuri se vor depune până în data de 25.06.2021, ora 12.00, la sediul Sucursalei Hidrocentrale Bistriţa, Birou Resurse Umane și Comunicare.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 0233/207185.

Abonati-va la newsletter