09-12-2021

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 2 posturi de masinist turbine la Stația de Pompe Săcuieu - Secția Exploatare Remeti-Munteni - UHE Oradea - SH Cluj - 28.12.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Uzinei Hidroelectrica Oradea din cadrul SH Cluj, str. Ogorului nr. 34, Oradea, județul Bihor, în data de 28.12.2021, ora 10:00, concurs cu recrutare internă și externă, pentru ocuparea a două posturi de MAȘINIST TURBINE, pe durată nedeterminată, la Stația de Pompe Săcuieu/Secția Exploatare Remeți-Munteni/UHE Oradea/SH Cluj

   RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE pentru posturile de MAȘINIST TURBINE la Stația de Pompe Săcuieu/Secția Exploatare Remeți-Munteni/UHE Oradea/SH Cluj:

-  Deservirea instalațiilor energetice aferente postului în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare; (executare manevre și/sau lucrări, supraveghere, verificare, control în instalații);

- Postul presupune munca în ture și efectuarea de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de muncă al Hidroelectrica și Codul Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea posturilor de MAȘINIST TURBINE sunt:

 

Condiţii obligatorii:

-  Minim absolvent de școală profesională;

- Calificare în domeniul mecanic, electromecanic, lăcătuș mecanic sau alte calificări asimilate domeniului mecanic;

- Cunoștințe privind echipamentele și instalaţiile energetice;

- Cunoștințe privind legislația SSM, Mediu, SU în domeniu;

- Cunoștinte privind regulamente, instrucțiuni și alte reglementări privind activitatea de exploatare;

- Cunoștințe generale de hidraulică, mașini și acționări hidraulice;

- Cunoştinţe generale privind funcţionarea centralelor hidroelectrice, părţi componente, circuitul hidraulic, turbine;

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanța corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

- Absolvent studii medii (liceu/școală de maiștri);

 - Minim 2 ani în activitatea de exploatare.

 

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și/sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea posturilor de mașinist turbine constă  în:

 • Probă scrisă   – pondere 70% din nota finală;
 • Probă practică – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

 

Nota minimă pentru angajare pe postul de mașinist turbine este 7,00.

Pentru a fi declarat admis, un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

 

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul SH Cluj si UHE Oradea, prin publicare pe site-ul societății, pe intranet-ul societății, prin e-mail sau telefonic) în data de 30.12.2021.

 

Candidatul declarat admis pentru unul dintre posturile de mașinist turbine la Stația de Pompe Săcuieu - Secția Exploatare Remeți-Munteni - UHE Oradea - SH Cluj va începe activitatea pe post, după data vacantării postului.

 

Oferta de angajare propusă concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚI DE ÎNSCRIERE LA CONCURS:

 • Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 27.12.2021, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Cluj și UHE Oradea.
 • Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0259/408693, 0259/407514, 0264/207810, 0264/207863.

Abonati-va la newsletter