17-03-2021

Anunt concurs recrutare interna si externa 1 post electrician instalatii baraj la Statia Pompe Teslui Farcasele/CHE Draganesti/Sectia Exploatare Draganesti/UHE Slatina - SH Ramnicu Valcea - 08.04.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul UHE Slatina, str. Tudor Vladimirescu, Nr. 158, Slatina, jud. Olt, în data de 08.04.2021 ora 11:00, concurs prin recrutare sursă internă și externă pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată a postului de ELECTRICIAN INSTALAŢII BARAJ –  STAŢIA POMPE TESLUI FĂRCAŞELE / CHE DRĂGĂNEŞTI /SECŢIA EXPLOATARE DRĂGĂNEŞTI /UHE SLATINA, din cadrul SH Râmnicu Vâlcea.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

 • Deservirea și  funcționarea în deplină siguranță și economicitate a tuturor instalațiilor din zona de exploatare;
 • Postul presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea posturilor de electrician instalații baraj, sunt:

Condiții obligatorii:

 • Minim absolvent de scoală profesională;
 • Calificare/curs de calificare în domeniul electric, energetic, electrotehnica, electromecanic, energetic, hidroenergetic;
 • Cunoștințe privind regulamente, proceduri, instrucțiuni în domeniu, alte reglementări privind activitatea de exploatare;
 • Cunoștințe privind legislația SSM, Mediu, SU în domeniu;
 • Cunoștințe privind instalațiile electrice și echipamentele energetice;
 • Cunoștințe privind interpretarea schemelor electrice;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro –Despre noi/ Guvernanta corporativa) – declarație conform Codului Etic Hidroelectrica in vigoare.).

 Condiții de dorit:

 • Absolvent studii medii (liceu, școala de maiștri);
 • Curs de calificare în domeniul energetic;
 • Minim 1 an experiența in domeniul energetic;

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fișă de înscriere;
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post;
 • Copia CI;
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Euro Pass) – va conține inclusiv numele și date de contact pentru cel puțin 2 persoane ce pot oferi referințe profesionale despre candidat;
 • Cazier judiciar;
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate;
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare;

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de electrician instalații baraj constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Proba practică – pondere 30% din nota finală;

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare pe postul de electrician instalații baraj este 7,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate prin afișare la sediul UHE Slatina /prin publicare pe site/ pe intranet/ prin e-mail sau telefonic in data 09.04.2021.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

 • Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 07.04.2021, orele 12:00 la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul Sucursalei Hidrocentrale Râmnicu Vâlcea.
 • Relații suplimentare se pot obține la telefon 0250/805.119.

 

Abonati-va la newsletter