28-12-2022

Anunț probă practică recrutare internă și externă, pentru ocuparea pe durată determinată de 1 an a 1 post de OPERATOR MHC/CHEMP la CHEMP Rasnov 3+4 din cadrul Atelierului Exploatare Brașov - SH Sebes - 10.01.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. - SH SEBES  organizează la  sediul Uzinei Hidroelectrice Sibiu, str.Rahova nr.45, Sibiu, judetul Sibiu, în data de 10.01.2023 începând cu ora 10.00, PROBA PRACTICA cu recrutare INTERNĂ si EXTERNĂ  pentru ocuparea  pe durată determinată de 1 an a unui post de OPERATOR MHC/CHEMP  la CHEMP Rasnov 3+4  –Atelier Exploatare Brasov - SH Sebes.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

- Deservirea instalațiilor energetice aferente postului  în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare;  (executare manevre si/sau lucrari, supraveghere, verificare, control in instalatii)

- Postul presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la PROBA PRACTICA pentru ocuparea postului OPERATOR MHC/CHEMP, sunt:

Condiții obligatorii:

-Minim absolvent de scoala profesională

- Calificare în meseria de electrician sau electromecanic si altele similare;

- Cunostinte privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;

-Cunostinte privind interpretarea schemelor electrice;

-Cunostinte privind legislatia SSM, Mediu SU in domeniu;

-Cunostinte privind regulamente, instructiuni si alte reglementari privind activitatea de exploatare;

-Cunostinte  minime privind utilizarea calculatorului.;

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

Absolvent studii medii (liceu, şcoala de maiştri)/ superioare de specialitate

- Calificare/ curs de calificare în domeniul energetic, in centrale si statii electrice s.a;

- Minim 3 ani vechime in profesia de electrician, energetician sau electromecanic.

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA PROBA PRACTICA

  • Fișă de înscriere;
  • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post;
  • Copia CI;
  • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL;
  • CV (de preferat în format Euro Pass) – va conține inclusiv numele și date de contact pentru cel puțin 2 persoane ce pot oferi referințe profesionale despre candidat;
  • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate;
  • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare.

 

DERULARE PROBA PRACTICA

Proba practică pentru ocuparea postului de OPERATOR MHC/CHEMP, constă în:

  • Proba practică – pondere 100% din nota finală.

Nota minimă pentru angajare pe postul de   OPERATOR MHC/CHEMP este 7,00.

Rezultatele la PROBA PRACTICA   vor fi comunicate prin afișare la sediul UHE Sibiu / prin publicare pe site-ul societății/ pe intranet-ul societății/ prin e-mail sau telefonic, în data de 11.01.2023

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la proba practica are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA PROBA PRACTICA

Documentele necesare înscrierii la proba practică se vor depune până în data de  09.01.2023, orele 12:00 la Biroul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Sebeş si UHE Sibiu.

Relații suplimentare se pot obține la telefon 0258.806442/0269.202315.

Abonati-va la newsletter