21-05-2021

Anunt concurs cu recrutare interna si externă 1 maşinist servicii auxiliare la FORMAȚIA EXPLOATARE ÎNTREȚINERE CHE VIDRARU/ Secţia Exploatare Vidraru - SH Curtea de Arges - 15.06.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la Sediul S.H.Curtea de Argeş, B-dul Basarabilor, Nr.82-84, Mun. Curtea de Argeş, Jud.Argeş, în data de 15.06.2021, ora 10:00 , concurs  pentru ocuparea  postului  de MAŞINIST SERVICII AUXILIARE pe durata nedeterminatǎ la Formaţia Exploatare Întreţinere CHE Vidraru/ Secţia Exploatare Vidraru - S.H. Curtea de Argeş.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

- executarea operatiunilor stabilite prin normele, regulamentele, prescriptiile energetice si/sau fisa postului pentru exploatarea in conditii de siguranta a instalatiilor aferente CHE Vidraru si a obiectivelor energetice din cadrul Sectiei Exploatare Vidraru.

 

Postul presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii  si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de maşinist servicii auxiliare, sunt:

 

Condiţii obligatorii:

 • Studii minim absolvent de scoală profesională;
 • Calificare: in meseria de mecanic, electromecanic, lacatus mecanic, mecanic masini si utilaje
 • Cunostinte privind instalaţiile mecanice, hidromecanice şi echipamentele energetice;
 • Cunostinte privind interpretarea schemelor mecanice,hidromecanice, hidrotehnice;
 • Cunostinte privind legislatia SSM Mediu SU in domeniu;
 • Cunoştinţe privind regulamente, instrucţiuni si alte reglementări privind activitatea de exploatare;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

 Condițiile de dorit:  

 - Studii absolvent studii medii (liceu, şcoală de maiştri);

- Calificare/curs de calificare in domeniul energetic

- Autorizat ISCIR; macaragiu, legator de sarcina;

- 1 an experiență în domeniul energetic.

- Cunostinte  minime privind utilizarea calculatorului;

 

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Cazier judiciar
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de maşinist servicii auxiliare, constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală.
 • Probă practică – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajarea în funcţia de  de maşinist servicii auxiliare  este 7,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul SH Curtea de Argeş, prin publicare pe site-ul societatii / pe intranet-ul societatii/ prin e-mail sau telefonic) în data de 16.06.2021. 

 

MODALITATI DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 14.06.2021, ora 12:00, la Sucursala Hidrocentrale Curtea de Arges, Serviciul Resurse Umane si Comunicare .

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 0248.507.241.

Abonati-va la newsletter