28-10-2020

Anunt concurs recrutare interna si externa 1 electrician servicii interne la Sectia Operare Centrala PFI - Profilaxie si intretinere instalatii centrala - SH Portile de Fier - 12.11.2020

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Porțile de Fier, din Str. I.G. Bibicescu nr. 2, Drobeta Turnu Severin, judetul Mehedinți,  în data de 12.11.2020, ora 10:00, concurs cu recrutare interna si externa pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de ELECTRICIAN SERVICII INTERNE la Secția Operare Centrală PF I - Profilaxie și întreținere instalații centrală – SH Porțile de Fier.

 

RESPONSABILTĂȚILE PRINCIPALE ale postului de ELECTRICIAN SERVICII INTERNE sunt:

-Execută lucrări profilactice, de mentenanţă şi lucrări accidentale (corective) - la instalaţiile din zona de deservire.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de ELECTRICIAN SERVICII INTERNE la Secția Operare Centrală PF I - Profilaxie și întreținere instalații centrală – SH Porțile de Fier sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Minim absolvent de școală profesională;
 • Calificare/curs de calificare profil electric, electrotehnic, electromecanic, centrale stații si rețele electrice;
 • Cunoștințe privind instalațiile electrice și echipamentele energetice;
 • Cunoștințe privind regulamente, instrucțiuni, proceduri și alte reglementări privind întreținerea echipamentelor energetice;
 • Cunoștințe privind interpretarea schemelor electrice;
 • Cunoștințe privind legislația SSM, Mediu, SU în domeniu;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanţă corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiţii de dorit:

 • Absolvent de studii medii (liceu/școală de maiștri);
 • Cursuri de perfecționare în domeniul energetic;
 • Experiență de minim 1 an în activitatea de întreținere electrică.

 

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de electrician servicii interne constă în:

 • Probă scrisă - pondere 70% din nota finală
 • Probă practică – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajarea pe postul de electrician servicii interne este 7,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul S.H. Porţile de Fier, prin publicare pe site-ul societății, pe intranet-ul societății, prin e-mail sau telefonic), în data de 13.11.2020.

 

MODALITĂŢI DE ÎNSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 10.11.2020, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Porţile de Fier.

Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0252/308608 sau 0252/308634.

Abonati-va la newsletter