16-07-2020

Anunt concurs recrutare interna si externa sef tura la CHE Sugag - SH Sebes - 04.08.2020

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Sebeş, str.Alunului nr.9, Sebeş, judetul Alba, în data de 04.08.2020 începând cu ora 10.00, concurs cu recrutare internă si externă pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unui post de Şef tură la CHE Șugag - Sectia Exploatare Sugag din cadrul SH Sebeş.

 

Responsabilități principale:

-Realizarea productiei de energie electrica programata prin exploatarea in conditii de siguranta a instalatiilor deservite din CHE, staţie, baraj;

-Asigurarea functionarii sigure si economice a agregatelor si instalatilor auxiliare din centralele hidroelectrice;

- Postul presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

 

Condițiile de participare obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de Şef tură la CHE Șugag - Sectia Exploatare Sugag din cadrul SH Sebeş sunt:

 

Condiții obligatorii:

- Minim absolvent de şcoală de maiştri; profil: electric, electrotehnic, energetic, hidroenergetic;

- Minim 3 ani experiență în domeniul electric;

- Cunoştinţe minime în utilizarea sistemelor informatice;

- Cunoştinţe privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;

- Cunoştinţe privind interpretarea schemelor electrice;

- Cunoştinţe privind legislaţia SSM, Mediu, SU în domeniu;

- Cunoştinţe privind regulamente, proceduri şi instrucţiuni în domeniu, alte reglementări privind activitatea de exploatare;

- Cunoașterea ITI-urilor (Instrucțiuni Tehnice de Exploatare), PE (Prescripție Energetică)-urilor si altor reglementari de specialitate;

- Cunoştinţe generale de maşini electrice / motoare/transformatoare electrice (de putere/măsură), de circuite secundare (protecţii/măsură/control/automatizare);

- Cunoştinţe generale privind funcţionarea centralelor hidroelectrice, părţi componente, circuitul hidraulic, turbine;

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

- Absolvent de studii superioare tehnice, profil electric;

- Instruire specifică în domeniul energetic;

- Cursuri de perfecţionare în domeniul energetic;

- Minim 1 an experiență în domeniul energetic.

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

  • Fişă de înscriere
  • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
  • Copia CI
  • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
  • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
  • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
  • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de șef tură, constă în:

  • Probă scrisă   – pondere 70% din nota finală;
  • Interviu – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la Interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare pe postul de șef tură este 8,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul S.H. Sebeş / prin publicare pe site-ul societății / pe intranet-ul societății / prin e-mail sau telefonic, după caz) în data de 05.08.2020.

 

MODALITATI DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 03.08.2020, ora 12:00, la Biroul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Sebeş.

Relaţii suplimentare se pot obține de la Biroul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Sebeş, la telefon 0258.806442.

Abonati-va la newsletter