18-11-2020

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post electrician ecluza la Sectia Operare Ecluza PF II - Profilaxie si intretinere instalatii ecluza - UHE Portile de Fier II - SH Portile de Fier - 09.12.2020

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Porțile de Fier, din Str. I.G. Bibicescu nr. 2, Drobeta Turnu Severin, judetul Mehedinți, în data de 09.12.2020, ora 10:00, concurs cu recrutare internă și externă pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de ELECTRICIAN ECLUZĂ la Secția Operare Ecluză PF II - Profilaxie și întreținere instalații ecluză –UHE Porțile de Fier II - SH Porțile de Fier.

 

RESPONSABILTĂȚILE PRINCIPALE ale postului de ELECTRICIAN ECLUZĂ sunt:

 • Efectuează lucrări de profilaxie si intreținere la instalaţiile si echipamentele zona de deservire in conformitate cu solicitările si instrucțiunile primite.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de ELECTRICIAN ECLUZĂ la Secția Operare Ecluză PF II - Profilaxie și întreținere instalații ecluză –UHE Porțile de Fier II - SH Porțile de Fier sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Minim absolvent de școală profesională;
 • Calificare/curs de calificare profil electric, electrotehnic, electromecanic, centrale stații si rețele electrice;
 • Cunoștințe privind instalațiile electrice și echipamentele energetice;
 • Cunoștințe privind regulamente, instrucțiuni, proceduri și alte reglementări privind întreținerea echipamentelor energetice;
 • Cunoștințe privind interpretarea schemelor electrice;
 • Cunoștințe privind legislația SSM, Mediu, SU în domeniu;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanţă corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiţii de dorit:

 • Absolvent de studii medii (liceu/școală de maiștri);
 • Cursuri de perfecționare în domeniul energetic;
 • Experiență de minim 1 an în activitatea de întreținere electrică/electromecanică;
 • Cunoștințe privind echipamentele și instalațiile de ecluză.

 

DOCUMENTELE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de electrician ecluză constă în probă scrisă și are o pondere de 100% din nota finală.

Nota minimă pentru angajare pe postul de electrician ecluză este 7,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul S.H. Porţile de Fier, prin publicare pe site-ul societății, pe intranet-ul societății, prin e-mail sau telefonic), în data de 10.12.2020.

 

MODALITĂŢILE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 07.12.2020, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul S.H. Porţile de Fier.

Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0252/308608 sau 0252/308634.

Abonati-va la newsletter