02-04-2021

Anunț concurs recrutare interna si externa 2 posturi de agent hidrotehnic cu loc de munca la UHE Sibiu si 1 post de agent hidrotehnic la SH Sebeș - 19.04.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. - SH SEBES  organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Sebeş, str. Alunului nr.9, Sebeş, judetul Alba, în data de 19.04.2021 începând cu ora 10.00, concurs cu recrutare interna si externă pentru ocuparea urmatoarelor 3 posturi :

 

 • 1 POST DE AGENT HIDROTEHNIC la Serviciul UCCH si Mentenanta Constructii – S.H. Sebeș cu loc de munca la UHE Sibiu;

Responsabilități principale:

 • Realizarea urmăririi curente şi speciale a construcţiilor hidrotehnice la C.H.E Arpașu;

 

Condițiile de participare obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de AGENT HIDROTEHNIC la Serviciul UCCH si Mentenanta Constructii – S.H. Sebeș, cu loc de munca la UHE Sibiu sunt:

Condiții obligatorii:

 • Cel puțin scoala profesională;
 • Cunoştinţe privind instalaţiile, echipamentele şi construcţiile hidroenergetice, prescripţiile energetice specifice, instrucţiunile tehnice interne;
 • Cunoştinţe de U.C.C.H., A.M.C.-uri , aparate de măsură, proceduri de execuţie a măsurătorilor, principii de funcţionare, erori de măsură;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Specializare în domeniul construcțiilor;
 • Liceu profil tehnic;
 • Cursuri de perfecționare în domeniul de activitate;
 • 1 an experienţă în domeniul urmăririi comportării construcţiilor hidrotehnice.

 

 • 1 POST DE AGENT HIDROTEHNIC la Serviciul UCCH si Mentenanta Constructii – S.H. Sebeș, cu loc de munca la UHE Sibiu

Responsabilități principale:

- Realizarea urmăririi curente şi speciale a construcţiilor hidrotehnice la C.H.E Scoreiu;

 

Condițiile de participare obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de AGENT HIDROTEHNIC la Serviciul UCCH si Mentenanta Constructii – S.H. Sebeș cu loc de munca la UHE Sibiu sunt:

Condiții obligatorii:

 • Cel puțin scoala profesională;
 • Cunoştinţe privind instalaţiile, echipamentele şi construcţiile hidroenergetice, prescripţiile energetice specifice, instrucţiunile tehnice interne;
 • Cunoştinţe de U.C.C.H., A.M.C.-uri , aparate de măsură, proceduri de execuţie a măsurătorilor, principii de funcţionare, erori de măsură;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Specializare în domeniul construcțiilor;
 • Liceu profil tehnic;
 • Cursuri de perfecționare în domeniul de activitate;
 • 1 an experienţă în domeniul urmăririi comportării construcţiilor hidrotehnice.

 

 

 • 1 POST DE AGENT HIDROTEHNIC la Serviciul UCCH si Mentenanta Constructii – S.H. Sebeș

Responsabilități principale:

- Realizarea urmăririi curente şi speciale a construcţiilor hidrotehnice la Amenajarea hidroenergetica Sebeș și Cugir.

 

Condițiile de participare obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de AGENT HIDROTEHNIC la Serviciul UCCH si Mentenanta Constructii – S.H. Sebeș sunt:

Condiții obligatorii:

 • Cel puțin scoala profesională;
 • Permis de conducere categoria B, minim 5 ani vechime;
 • Cunoştinţe privind instalaţiile, echipamentele şi construcţiile hidroenergetice, prescripţiile energetice specifice, instrucţiunile tehnice interne;
 • Cunoştinţe de U.C.C.H., A.M.C.-uri , aparate de măsură, proceduri de execuţie a măsurătorilor, principii de funcţionare, erori de măsură;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Specializare în domeniul construcțiilor;
 • Liceu profil tehnic;
 • Cursuri de perfecționare în domeniul de activitate;
 • 1 an experienţă în domeniul urmăririi comportării construcţiilor hidrotehnice.

 

 1. DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:
 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Cazier judiciar
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea posturilor de  agenti hidrotehnici constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Proba practică – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare pe posturile de  agenti hidrotehnici este 7,00.

Rezultatele concursului  vor fi comunicate (prin afișare la sediul S.H. Sebeş / prin publicare pe site-ul societății / pe intranet-ul societății / prin e-mail sau telefonic, după caz) în data de 20.04.2021.

Ocuparea posturilor se va face în ordinea notelor și a opțiunilor exprimate de candidat (dacă este cazul).

 

MODALITATI DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 16.04.2021, ora 12:00, la Biroul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Sebeş si UHE Sibiu.

Relaţii suplimentare se pot obține de la Biroul Resurse Umane și Comunicare  din cadrul SH Sebeş, la telefon 0258.806442/0269.202315.

Abonati-va la newsletter