24-11-2021

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 INGINER la Serviciul Retehnologizare - S.H. Bistriţa - 16.12.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul la sediul Sucursalei Hidrocentrale Bistriţa, str. Lt. Drăghiescu, nr. 13, Piatra Neamţ, jud. Neamt, în data de 16.12.2021, ora 10:00, concurs cu recrutare interna si externa pentru ocuparea pe durata nedeterminata a unui post de INGINER la Serviciul Retehnologizare din cadrul S.H. Bistriţa.

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

 • Participare la promovarea și derularea proiectelor / programelor de retehnologizare și modernizare;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/ Program sau Manager Proiect/ Program sau Membru in echipa de Proiect/ Program sau Colaborator Proiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplineste toate atributiile/ responsabilitatile specific rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de inginer, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii superioare tehnice, profil electric/ electrotehnic/ energetic/ hidroenergetic/ electroenergetic/ centrale hidroelectrice/ electromecanic;
 • Minim 2 ani vechime;
 • Cunoştinţe privind procesul tehnologic de producere a energiei electrice în hidrocentrale, activitatea de exploatare, cunoștințe teroretice și practice privind amenajările hidroenergetice și stațiile electrice;
 • Cunoştinţe privind instalațiile, echipamentele și construcțiile hidroenergetice, prescripțiile energetice specifice, regulamentele/instrucțiunile interne;
 • Cunoștințe privind legislația în domeniu;
 • Cunoștințe de operare a calculatorului (Windows, MS Office);
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

- Studii postuniversitare/ master în domeniul de activitate;

- Cursuri de perfecționare în domeniul de activitate;

- Certificat de atestare Responsabil Tehnic cu execuția, ANRE;

- Minim 3 ani vechime în domeniu;

- Viziune de ansamblu asupra activității de dezvoltare-retehnologizare;

- Limba engleză – nivel mediu;

- Cunoștințe operare SAP;

- Cunoștințe operare PRIMAVERA.

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI

Concursul pentru ocuparea postului de inginer constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală
 • Interviu  – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de inginer este 8,00. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului va fi comunicat (prin afișare la sediul S.H. Bistrița/ prin publicare pe site-ul societatii/ pe intranet-ul societatii/ prin e-mail sau telefonic, după caz) în data de 17.12.2021. 

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înştiinţat următor ul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu indeplinește baremul, postul va intra intr-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 15.12.2021, ora 12:00, la Sediul Sucursalei Hidrocentrale Bistrita, Biroul Resurse Umane și Comunicare.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 0233/207185.

Abonati-va la newsletter