21-08-2020

Anunt proba practica cu recrutare externa si interna, pe durata determinata, 1 conducator auto la Compartiment Administrare Parc Auto - Departamentul Administrarea Patrimoniului - Executiv Hidroelectrica S.A. – 31.08.2020

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, în data de 31.08.2020, ora 11:00, probă practică cu recrutare externa pentru ocuparea, pe durată determinată pe perioada suspendarii CIM al titularului, a unui post de conducator auto la Compartiment Administrare Parc Auto - Departamentul Administrarea Patrimoniului – Executiv Hidroelectrica S.A. 

 

Responsabilități principale:

- Desfasurarea activitatilor de transport persoane in conditii de securitate.

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la proba practică pentru ocuparea, pe durata determinată, a unui post de conducator auto la Compartiment Administrare Parc Auto - Departamentul Administrarea Patrimoniului – Executiv Hidroelectrica S.A. sunt :

 

Condiţii obligatorii:

 • Studii : scoala profesioanala;
 • Permis auto pentru categoria B;
 • Minim 2 ani experienta in domeniul de activitate;
 • Cunoştinţe privind actele normative ce reglementează circulaţia pe drumurile publice;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

 • Cursuri de specializare in domeniul de activitate.

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA PROBA PRACTICĂ:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA PROBEI PRACTICE:

Proba practică pentru ocuparea postului de conducator auto va avea o pondere de 100% din nota finală, pentru angajarea pe durată determinată.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de conducator auto este 7,00.

Rezultatele probei practice vor fi comunicate prin publicare pe site-ul societății, pe intranet-ul societății,  prin e-mail sau telefonic în data de 01.09.2020.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA PROBA PRACTICĂ:

Documentele necesare înscrierii la proba practică se vor depune până în data de 28.08.2020, ora 12:00, la sediul central al Hidroelectrica - Departamentul Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizațională.

Relaţii suplimentare se pot obtine de la Departamentul Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizaţională la telefon  021/303.25.81.

 

Abonati-va la newsletter