19-08-2021

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 electrician sef tura la CHE Pitesti - Sectia Exploatare Arges Aval - SH Curtea de Arges - 08.09.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la Sediul S.H.Curtea de Argeş, B-dul Basarabilor, Nr.82-84, Mun. Curtea de Argeş, Jud.Argeş, în data de 08.09.2021, ora 10:00 , concurs  pentru ocuparea  postului de ELECTRICIAN ŞEF TURĂ pe durata nedeterminata la punctul de lucru CHE Piteşti/CHE Piteşti-CHE Goleşti/ Secţia Exploatare Argeş Aval - S.H. Curtea de Argeş.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

 • Executarea operatiunilor stabilite prin normele, regulamentele, prescriptiile energetice si/sau fisa postului pentru exploatarea in conditii de siguranta a instalatiilor electrice /mecanice/hidromecanice CHE Piteşti aflate in gestiune/ gestiune nemijlocita
 • Asigurarea functionarii sigure si economice a agregatelor din centralele electrice
 • Postul presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de electrician şef tura, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii: Minim absolvent de scoală profesională;
 • Calificare/curs de calificare în domeniul electric,electrotehnic, electromecanic, centrale, statii si retele electrice;
 • Autorizare interna grupa a IV-a, cf. Normelor SSM in vigoare ( dupa autorizare pe post)
 • Experienţǎ minim 1 an in activitatea de exploatare;
 • Cunostinte privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;
 • Cunostinte privind interpretarea schemelor electrice;
 • Cunostinte privind legislatia SSM si SU in domeniu;
 • Cunoştinţe privind regulamente, proceduri,instrucţiuni in domeniu alte reglementări privind activitatea de exploatare;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condițiile de dorit:  

 • Studii: Absolvent studii medii (liceu/  scoala de maistri);
 • Cursuri  de perfectionare în domeniul energetic;
 • Autorizare ANRE ;
 • 2 ani experienta in domeniul exploatarii hidrocentralelor si a statiilor electrice de medie si inalta tensiune

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de de electrician şef tura, constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală.
 • Probă practică – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajarea în funcţia de electrician şef tura,  este 7,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul SH Curtea de Argeş, prin publicare pe site-ul societatii / pe intranet-ul societatii/ prin e-mail sau telefonic) în data de 09.09.2021. 

 

MODALITATI DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 07.09.2021, ora 12:00, la Sucursala Hidrocentrale Curtea de Arges, Serviciul Resurse Umane si Comunicare.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 0248.507.241.

 

Abonati-va la newsletter