16-07-2020

Anunt concurs recrutare interna si externa masinist turbine CHE Piatra Neamt si electrician sef tura CHE Stanca - SH Bistrita - 12.08.2020

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Bistriţa, str. Lt. Drăghiescu, nr. 13, Piatra Neamţ, jud. Neamt, în data de 12.08.2020 ora 10.00, concurs cu recrutare internă şi externă pentru ocuparea unui de post de maşinist turbine şi a unui post de electrician şef tură, pe durata nedeterminată, la CHE Piatra Neamţ, Secţia Exploatare Bistriţa şi la CHE Stânca, Secţia Exploatare Stejaru – UHE Dimitrie Leonida din cadrul S.H. Bistriţa.

 

Concurs pentru ocuparea postului de maşinist turbine la CHE Piatra Neamţ, Secţia Exploatare Bistriţa din cadrul S.H. Bistriţa.

 

RESPONSABILITĂŢI PRINCIPALE :

- deservirea instalaţiilor energetice (mecanic, hidromecanice, hidrotehnice) aferente postului, în condiţii de siguranţa, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare; (executare manevre şi/sau lucrări, supraveghere, verificare, control în instalaţii)

- postul presupune munca în ture şi efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Muncă al Hidroelectrica şi Codului Muncii

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de maşinist turbine, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii: minim absolvent şcoală profesională
 • Calificare în meseria de mecanic, electromecanic, lăcătuş mecanic, mecanic maşini şi utilaje
 • Cunoştinţe privind instalaţiile mecanice, hidromecanice şi echipamentele energetice;
 • Cunoştinţe privind interpretarea schemelor mecanice, hidromecanice, hidrotehnice;
 • Cunoştinţe privind legislaţia SSM, Mediu SU în domeniu;
 • Cunoştinţe privind regulamente, instrucţiuni şi alte reglementari privind activitatea de exploatare
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Studii medii (liceu/şcoala de maiştri) / superioare de specialitate
 • Calificare/curs de calificare în domeniul energetic, mecanic
 • Autorizări ISCIR: macaragiu, legător de sarcină; agent de securitate
 • Experienţă minimum 2 ani în profesia de mecanic sau electromecanic/ în activitatea de exploatare/ reparaţii instalaţii hidromecanice
 • Cunoştinţe minime privind utilizarea calculatorului.

 

Concurs pentru ocuparea postului de electrician şef tură la CHE Stânca, Secţia Exploatare Stejaru – UHE Dimitrie Leonida din cadrul S.H. Bistriţa.

 

RESPONSABILITĂŢI PRINCIPALE :

- deservirea instalaţiilor energetice aferente postului în condiţii de siguranţă, în concordanţă cu dispoziţiile pe linie ierarhică şi regulamentele în vigoare (executare manevre şi/sau lucrări, supraveghere, verificare, control în instalaţii)

- postul presupune munca în ture şi efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Muncă al Hidroelectrica şi Codului Muncii

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de electrician şef tură, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii: minim absolvent şcoală profesională
 • Calificare în meseria de electrician sau electromecanic
 • Cunoştinţe privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;
 • Cunoştinţe privind interpretarea schemelor electrice;
 • Cunoştinţe privind legislaţia SSM, Mediu SU în domeniu;
 • Cunoştinţe privind regulamente, instrucţiuni şi alte reglementari privind activitatea de exploatare
 • Cunoştinţe minime privind utilizarea calculatorului
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Studii medii (liceu/şcoala de maiştri) / superioare de specialitate
 • Calificare/curs de calificare în domeniul energetic, în centrale şi staţii electrice s.a
 • Autorizări minimum ANRE IIA, IIB; agent de securitate
 • Experienţă minimum 3 ani în profesia de electrician, energetician sau electromecanic

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURSURI

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSURILOR

Concursurile pentru ocuparea posturilor de maşinist turbine / electrician şef tură constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală
 • Probă practică – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de maşinist turbine/ electrician şef tură este 7,00.

Rezultatele concursurilor vor fi comunicate (prin afișare la sediul S.H. Bistrita, prin publicare pe site-ul societatii, prin publicare pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic) în data de 13.08.2020.

Ocuparea posturilor se va face în ordinea notelor și a opțiunilor exprimate de candidat.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURSURI

Documentele necesare înscrierii la concursuri se vor depune până în data de 11.08.2020, ora 12.00, la sediul Sucursalei Hidrocentrale Bistriţa, Birou Resurse Umane și Comunicare.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 0233/207185.

Abonati-va la newsletter