26-11-2021

Anunt concurs receptioner cazare la Baza de Tratament si Recuperare - Serviciul Administrarea Patrimoniului - SH Portile de Fier - 20.12.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul societatii, din B-dul. Ion Mihalache, nr. 15-17, sector 1, Bucuresti,  în data de 20.12.2021, ora 11:00, concurs cu recrutare internă și externă pentru ocuparea pe durata nedeterminată a postului de RECEPTIONER CAZARE la Baza de Tratament si Recuperare – Serviciului Administrarea Patrimoniului – SH Porţile de Fier.

 

RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE ALE POSTULUI DE RECEPTIONER CAZARE

- Asigurarea serviciilor de cazare și rezervare pentru personalul cazat în hotel și întocmirea sistemul de evidență pentru urmărirea eficientă a fluxului de clienți cazați la Baza de Tratament și Recuperare;

- Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager  Proiect/Program sau Membru in echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program in cadrul unui proiect/program, indeplineste toate atributiile /responsabilitatile specifice rolului, incluse in “M02.101 F1 Regulament privind gestionarea proiectelor & programelor in Hidroelectrica”.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de RECEPTIONER CAZARE sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii medii;
 • Cunoștințe privind derularea activităților specifice unităților de cazare;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanţa corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiţii de dorit:

-      Studii medii in domeniul economic/ turism;

-      Cursuri de perfecționare în domeniul turismului;

-      Atestat/certificat in domeniul turismului;      

-      Experienta de minim 3 ani in activitatea de receptie hoteliera;

-      Cunoașterea unei limbi străine de circulație internatională la nivel mediu;

-      Cunoștințe de utilizare a pachetului MS Office.

 

DOCUMENTELE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

DERULAREA CONCURSULUI

Concursul pentru ocuparea postului de receptioner cazare constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală
 • Interviu – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare pe postul de receptioner cazare este 8,00. Pentru a fi declarat admis, un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

 

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul S.H. Porţile de Fier, prin publicare pe site-ul societății, pe intranet-ul societății, prin e-mail sau telefonic), în data de  21.12.2021.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înştiinţat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu indeplinește baremul, postul va intra intr-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂŢILE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 17.12.2021, ora 12:00, la sediul central al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. – Departament Resurse Umane – Serviciul Dezvoltare Organizationala sau la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Porţile de Fier.

 

Relaţii suplimentare se pot obține la numerele de telefon 021.303.2581 , 0252/308608 sau 0252/308634.

Abonati-va la newsletter