18-10-2022

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post de economist la Compartimentul Contabilitate - SH Hațeg - 10.11.2022

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Hațeg, Bd. Nicolae Titulescu nr.23, Hațeg, județul Hunedoara, în data de 10.11.2022 ora 10:00, concurs cu recrutare internă si externă pentru ocupare 1 post de economist, pe durata nedeterminata, la Compartimentul Contabilitate din cadrul S.H. Hațeg:

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE:

 • Asigurarea sarcinilor ce îi revin sucursalei in domeniul contabilității generale, contabilității gestiunilor, contabilității investițiilor, a decontărilor cu terții și a inventarierii patrimoniului sucursalei;
 • Asigurarea evidenței contabile a operațiunilor patrimoniale ale sucursalei, coordonarea și controlul acestora pentru domeniul său de execuție;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/ Program sau Manager Proiect/ Program sau Membru in echipa de Proiect/ Program sau Colaborator Proiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplineste toate atributiile/ responsabilitatile specific rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocupare 1 post de economist, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii superioare de lunga durata, profil economic;
 • Experienta minim 5 ani in functia de economist;
 • Cunoștințe privind legislația în domeniul de activitate inclusiv avizarea și aprobarea documentelor;
 • Cunoștințe privind legislația SSM, Mediu SU in domeniu;
 • Cunoștințe operare PC (MS Office);
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Master, in domeniul economic;
 • Cursuri de perfectionare in domeniu;
 • Autorizari: contabil autorizat, expert contabil, auditor fiscal, consultant fiscal.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Cazierul judiciar *(se solicita pentru consultare)
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de economist constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală
 • Interviu – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de economist este 8,00. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul Sucursalei Hidrocentrale Hateg, prin publicare pe site-ul societatii, pe intranet-ul societetii, prin e-mail sau telefonic),  în data de 11.11.2022.

Candidatul declarat admis pentru postul de economist va începe activitatea pe post după data de 02.01.2023 /data vacantarii postului.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 09.11.2022, ora 13:00, la Sediul Sucursalei Hidrocentrale Hațeg, Serviciul Resurse Umane și Comunicare.

 

Relatii suplimentare se pot obține la telefon sau 0254/207.421 sau 0255/207.005.

Abonati-va la newsletter