18-08-2021

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 2 posturi de MASINIST TURBINE la punctul de lucru CHE Gilau I/CHE Gilau I-CHE Gilau II - Secția Exploatare Someș-Colibița - SH Cluj - 07.09.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Cluj, din str. Taberei nr. 1, Cluj-Napoca, județul Cluj, în data de 07.09.2021, ora 10:00, concurs cu recrutare internă și externă, pentru ocuparea a  doua posturi de masinist turbine, pe durata nedeterminata,  la punctul de lucru CHE Gilau  I/CHE Gilau I-CHE Gilau II - Secția Exploatare Someș-Colibița - SH Cluj

 

RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE pentru posturile de MASINIST TURBINE la punctul de lucru CHE Gilau  I/CHE Gilau I-CHE Gilau II - Secția Exploatare Someș-Colibița - SH Cluj:

- Deservirea instalațiilor energetice (mecanice, hidromecanice, hidrotehnice) aferente postului, în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare; (executare manevre si/sau lucrari, supraveghere, verificare, control in instalatii);

-Postul presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea posturilor de masinist turbine la punctul de lucru CHE Gilau I/CHE Gilau I-CHE Gilau II - Secția Exploatare Someș-Colibița - SH Cluj sunt:

 

Condiţii obligatorii:

- Minim absolvent de școală profesională;

- Calificare/curs de calificare în domeniul mecanic, electromecanic, lăcătuș mecanic sau alte calificari asimilate domeniului mecanic;

- Cunostinte privind instalaţiile mecanice, hidromecanice şi echipamentele energetice;

-Cunostinte privind interpretarea schemelor mecanice, hidromecanice, hidrotehnice;

-Cunostinte privind legislatia SSM, Mediu SU in domeniu;

-Cunostinte privind regulamente, instructiuni si alte reglementari privind activitatea de exploatare;

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanța corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

 - Absolvent studii medii (liceu/școală de maiștri);

 - Cursuri de perfecționare în domeniul energetic, mecanic;

 - Autorizat ISCIR: macaragiu, legator de sarcina; Atestat agent de securitate;

-Minim  2 ani experiență  în profesia de mecanic sau electromecanic/ in activitatea de exploatare/ reparatii instalatii hidromecanice;

-Cunostinte  minime privind utilizarea calculatorului.

  

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURSURI:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și/sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Cazier judiciar
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSURILOR:

Concursurile pentru ocuparea posturilor de masinist turbine constau  în:

 • Probă scrisă   – pondere 70% din nota finală;
 • Probă practică – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare pe postul de masinist turbine este 7,00.

 

Rezultatele concursurilor vor fi comunicate (pe site-ul societății, pe intranet-ul societății, prin afișare la sediul SH Cluj, prin e-mail sau telefonic) în data de 09.09.2021.

 

Ocuparea posturilor se va face în ordinea notelor și a opțiunilor exprimate de candidati.

Candidatii declarati admisi pentru posturile de masinist turbine la punctul de lucru CHE Gilau I/CHE Gilau I-CHE Gilau II - Secția Exploatare Someș-Colibița - SH Cluj, vor începe activitatea pe post după data de 25.09.2021, respectiv dupa data de 29.12.2021 , data vacantarii posturilor.

 

MODALITĂȚI DE ÎNSCRIERE LA CONCURSURI:

 • Documentele necesare înscrierii la concursuri se vor depune până în data de 06.09.2021, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Cluj.
 • Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0264/207863 sau 0264/207810.

Abonati-va la newsletter