24-08-2021

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 4 posturi electrician instalatii baraj la Atelier Exploatare Motru - Exploatare Baraj Motru si Exploatare Baraj Cerna - UHE Tg Jiu - SH Portile de Fier - 16.09.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Porțile de Fier/UHE Târgu Jiu, din Strada Tineretului, nr. 8, Târgu Jiu, judetul Gorj  în data de 16.09.2021, ora 10:00, concurs cu recrutare internă și externa pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor 4 posturi:

- 3 posturi Electrician instalații baraj la Atelier Exploatare Motru – Exploatare baraj Motru – SH Porțile de Fier/UHE Tg Jiu;

- 1 post Electrician instalații baraj la Atelier Exploatare Motru – Exploatare baraj Cerna – SH Porțile de Fier/UHE Tg Jiu.

 

RESPONSABILTĂȚILE PRINCIPALE ale postului de ELECTRICIAN INSTALAȚII BARAJ la Atelier Exploatare Motru – Exploatare baraj Motru – SH Porțile de Fier/UHE Tg Jiu sunt:

- Deservirea instalațiilor energetice aferente postului, în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare; (executare manevre și/sau lucrări, supraveghere, verificare, control în instalațiile din zona de deservire).

- Postul presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de ELECTRICIAN INSTALAȚII BARAJ la Atelier Exploatare Motru – Exploatare baraj Motru – SH Porțile de Fier/UHE Tg Jiu:

Condiţii obligatorii:

 • Minim absolvent de școală profesională;
 • Calificare/curs de calificare în profil electromecanic, electric, electrotehnic, energetic, electroenergetic;
 • Cunoştinte privind instalaţiile electrice și echipamentele energetice;
 • Cunoștințe privind interpretarea schemelor electrice;
 • Cunoștințe privind regulamente, instrucțiuni, proceduri și alte reglementări privind activitatea de exploatare;
 • Competențe minimale privind utilizarea calculatorului;
 • Cunoștințe privind activitatea de SSM, Mediu și SU în domeniu;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanţă corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiţii de dorit:

 • Absolvent de studii medii;
 • Cursuri de perfecționare in  domeniul energetic;
 • Experienta de minim 1 an în domeniul energetic;

 

RESPONSABILTĂȚILE PRINCIPALE ale postului de ELECTRICIAN INSTALAȚII BARAJ la Atelier Exploatare Motru – Exploatare baraj Cerna – SH Porțile de Fier/UHE Tg Jiu sunt:

- Deservirea instalațiilor energetice aferente postului, în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare;  (executare manevre și/sau lucrări, supraveghere, verificare, control în instalațiile din zona de deservire).

- Postul presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de ELECTRICIAN INSTALAȚII BARAJ la Atelier Exploatare Motru – Exploatare baraj Cerna – SH Porțile de Fier/UHE Tg Jiu:

Condiţii obligatorii:

 • Minim absolvent de școală profesională;
 • Calificare/curs de calificare în profil electromecanic, electric, electrotehnic, energetic, electroenergetic;
 • Cunoştinte privind instalaţiile electrice și echipamentele energetice;
 • Cunoștințe privind interpretarea schemelor electrice;
 • Cunoștințe privind regulamente, instrucțiuni, proceduri și alte reglementări privind activitatea de exploatare;
 • Competențe minimale privind utilizarea calculatorului;
 • Cunoștințe privind activitatea de SSM, Mediu și SU în domeniu;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanţă corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiţii de dorit:

 • Absolvent de studii medii;
 • Cursuri de perfecționare in  domeniul energetic;
 • Experienta de minim 1 an în domeniul energetic;

 

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea posturilor de electrician instalații baraj constă în probă scrisă și are o pondere de 100% din nota finală.

Nota minimă pentru angajare/promovare pe posturile de electrician instalații baraj este 7,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin publicare pe site-ul societății, pe intranet-ul societății, prin afișare la sediul S.H. Porţile de Fier/UHE Tg Jiu, prin e-mail sau telefonic) în data de 17.09.2021.

Ocuparea posturilor se va face în ordinea notelor și a opțiunilor exprimate de candidați.

Candidatul declarat admis pe locul trei in ordinea mediilor obtinute pentru postul de electrician instalatii baraj la Atelier Exploatare Motru - Exploatare Baraj Motru – SH Portile de Fier/UHE Tg Jiu va putea ocupa postul după data vacantării acestuia. 

 

MODALITĂŢI DE ÎNSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 15.09.2021, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Porţile de Fier/UHE Tg Jiu.

Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0253/207251, 0252/308608 sau 0252/308634.

Abonati-va la newsletter