10-11-2020

Anunț concurs cu recrutare int și ext 2 mașiniști turbine la CHE Munteni și CHE Tileagd si 3 electricieni instalații baraj la CHE Lugasu și CHE Tileagd -SH Cluj- UHE Oradea - 26.11.2020

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Uzinei Hidroelectrica Oradea din cadrul SH Cluj, str. Ogorului nr. 34, Oradea, județul Bihor, în data de 26.11.2020, ora 10:00, concurs cu recrutare internă și externă, pentru ocuparea următoarelor posturi:

 • un post de MASINIST TURBINE, pe durată nedeterminată, la CHE Munteni/Secția Exploatare Remeți-Munteni/UHE Oradea/SH Cluj
 • un post de MASINIST TURBINE, pe durată nedeterminată, la punctul de lucru CHE Tileagd/CHE Lugasu-CHE Tileagd/Secția Exploatare Cris-Aval /UHE Oradea/SH Cluj
 • un post de ELECTRICIAN INSTALATII BARAJ, pe durată nedeterminată, la punctul de lucru CHE Lugasu/CHE Lugasu-CHE Tileagd/Secția Exploatare Cris-Aval /UHE Oradea/SH Cluj
  • doua posturi de ELECTRICIAN INSTALATII BARAJ, pe durată nedeterminată, la punctul de lucru CHE Tileagd/CHE Lugasu-CHE Tileagd/Secția Exploatare Cris-Aval /UHE Oradea/SH Cluj

1) RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE pentru postul de MASINIST TURBINE la CHE Munteni/Secția Exploatare Remeți-Munteni/UHE Oradea/SH Cluj :

- Deservirea instalațiilor energetice aferente postului în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare; (executare manevre si/sau lucrari, supraveghere, verificare, control in instalatii);

-Postul presupune munca în ture și efectuarea de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de muncă al Hidroelectrica și Codul Muncii.

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de MASINIST TURBINE la CHE Munteni/Secția Exploatare Remeți-Munteni/UHE Oradea/SH Cluj sunt:

Condiţii obligatorii:

- Minim absolvent de şcoală profesională;

- Calificare/curs de calificare în domeniul mecanic, electromecanic, lăcătuș mecanic sau alte calificari asimilate domeniului mecanic;

- Cunoștințe privind echipamentele și instalațiile energetice;

- Cunostinte privind legislatia SSM, Mediu, SU în domeniu;

- Cunostinte privind regulamente, instructiuni si alte reglementari privind activitatea de exploatare;

- Cunoştinţe generale de hidraulica, masini si actionari hidraulice

-Cunostinte generale privind functionarea centralelor hidroelectrice, parti componente, circuitul hidraulic, turbine;

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanța corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

- Absolvent studii medii (liceu, școală de maiștri);

- Cursuri de perfecționare în domeniul energetic;

- Minim 2 ani in activitatea de exploatare.          

 

2) RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE pentru postul de MASINIST TURBINE la punctul de lucru CHE Tileagd/CHE Lugasu-CHE Tileagd/Secția Exploatare Cris-Aval /UHE Oradea/SH Cluj:

- Deservirea instalațiilor energetice (mecanice, hidromecanice, hidrotehnice) aferente postului, în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare; (executare manevre si/sau lucrari, supraveghere, verificare, control in instalatii);

- Postul presupune munca în ture și efectuarea de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de muncă al Hidroelectrica și Codul Muncii

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de MASINIST TURBINE la punctul de lucru CHE Tileagd/CHE Lugasu-CHE Tileagd/Secția Exploatare Cris-Aval /UHE Oradea/SH Cluj sunt:

 

Condiţii obligatorii:

- Minim absolvent de şcoală profesională;

- Calificare/curs de calificare în domeniul mecanic, electromecanic, lăcătuș mecanic, mecanic mașini și utilaje

-Cunostinte privind instalaţiile mecanice, hidromecanice şi echipamentele energetice;

-Cunostinte privind interpretarea schemelor mecanice, hidromecanice, hidrotehnice;

-Cunostinte privind legislatia SSM, Mediu SU in domeniu;

-Cunostinte privind regulamente, instructiuni si alte reglementari privind activitatea de exploatare

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanța corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

- Absolvent studii medii (liceu, școală de maiștri);

- Cursuri de perfectionare in domeniul energetic, mecanic;

-Autorizare ISCIR: macaragiu, legator de sarcina; Atestat agent de securitate;

- Minim 1 ani experiență în profesia de mecanic sau electromecanic/in activitatea de exploatare/ reparatii instalatii hidromecanice

 

 

3) RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE pentru postul de ELECTRICIAN INSTALATII BARAJ la punctul de lucru CHE Lugasu/CHE Lugasu-CHE Tileagd/Secția Exploatare Cris-Aval /UHE Oradea/SH Cluj:

- Deservirea instalațiilor energetice aferente postului în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare (executare manevre si/sau lucrari, supraveghere, verificare, control in instalatii;

- Postul presupune munca în ture și efectuarea de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de muncă al Hidroelectrica și Codul Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de ELECTRICIAN INSTALATII BARAJ la punctul de lucru CHE Lugasu/CHE Lugasu-CHE Tileagd/Secția Exploatare Cris-Aval /UHE Oradea/SH Cluj sunt:

 

Condiţii obligatorii:

- Minim absolvent de şcoală profesională;

- Calificare/curs de calificare în domeniul electric, electrotehnic, electromecanic, energetic, centrale, staţii şi reţele electrice

- Cunostinte privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;

- Cunostinte privind interpretarea schemelor electrice;

- Cunostinte privind legislatia SSM, PM si SU in domeniu;

- Cunoştinţe privind regulamente, proceduri, instrucţiuni în domeniu, alte reglementări privind activitatea de exploatare a centralelor

-Cunostinte minime in utilizarea calculatoarelor

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanța corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare

Condiții de dorit:

- Absolvent studii medii (liceu/şcoală de maiştri/superioare de specialitate);

- Cursuri de perfectionare in domeniul energetic;

- Grupa autorizare ANRE IIA,IIB; Autorizare ISCIR: macaragiu (pod rulant, macarale portal-capra,   electropalane);    Agent de securitate;

-Minim 1 an vechime   în profesia de electrician sau electromecanic      

4-5) RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE pentru posturile de ELECTRICIAN INSTALATII BARAJ la punctul de lucru CHE Tileagd/CHE Lugasu-CHE Tileagd/Secția Exploatare Cris-Aval /UHE Oradea/SH Cluj:

- Deservirea instalațiilor energetice aferente postului în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare (executare manevre si/sau lucrari, supraveghere, verificare, control in instalatii

- Postul presupune munca în ture și efectuarea de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de muncă al Hidroelectrica și Codul Muncii.

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea posturilor de ELECTRICIAN INSTALATII BARAJ la punctul de lucru CHE Tileagd/CHE Lugasu-CHE Tileagd/Secția Exploatare Cris-Aval /UHE Oradea/SH Cluj sunt:

Condiţii obligatorii:

- Minim absolvent de şcoală profesională;

- Calificare/curs de calificare în domeniul electric, electrotehnic, electromecanic, energetic, centrale, staţii şi reţele electrice

- Cunostinte privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;

- Cunostinte privind interpretarea schemelor electrice;

- Cunostinte privind legislatia SSM, PM si SU in domeniu;

- Cunoştinţe privind regulamente, proceduri, instrucţiuni în domeniu, alte reglementări privind activitatea de exploatare a centralelor

-Cunostinte minime in utilizarea calculatoarelor

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi/ Guvernanța corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare

Condiții de dorit:

- Absolvent studii medii (liceu/şcoală de maiştri/superioare de specialitate);

- Cursuri de perfectionare in domeniul energetic;

- Grupa autorizare ANRE IIA,IIB; Autorizare ISCIR: macaragiu (pod rulant, macarale portal-capra,   electropalane); Agent de securitate;

-Minim 1 an vechime   în profesia de electrician sau electromecanic      

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și/sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Cazierul judiciar
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

DERULAREA CONCURSURILOR:

Concursurile pentru ocuparea posturilor de masinist turbine si electrician instalatii baraj constau în:

 • Probă scrisă   – pondere 70% din nota finală;
 • Probă practică – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare pe posturile de masinist turbine si electrician instalatii baraj este 7,00.

Rezultatele concursurilor vor fi comunicate (pe site-ul societății, pe intranet-ul societății, prin afișare la sediul SH Cluj și UHE Oradea, prin e-mail sau telefonic) în data de 02.12.2020.

Candidatii declarati admisi pentru postul de masinist turbine la CHE Munteni/Secția Exploatare Remeți-Munteni/UHE Oradea/SH Cluj si postul de masinist turbine la punctul de lucru CHE Tileagd/CHE Lugasu-CHE Tileagd/Secția Exploatare Cris-Aval/UHE Oradea/SH Cluj vor începe activitatea pe post, la data vacantării posturilor.

MODALITĂȚI DE ÎNSCRIERE LA CONCURS:

 • Documentele necesare înscrierii la concursuri se vor depune până în data de 25.11.2020, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Cluj și UHE Oradea.
 • Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0259/408693, 0259/407514, 0264/207810, 0264/207863.

Abonati-va la newsletter