13-09-2021

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 ELECTRICIAN INSTALAȚII BARAJ-BARAJ TĂU, 1 ELECTRICIAN INSTALATII BARAJ-CAPTÃRI SECUNDARE ȘUGAG, 1 MAȘINIST TURBINE-CHE GÂLCEAG - SH SEBES - 29.09.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. - SH SEBES  organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Sebeş, str. Alunului nr.9, Sebeş, judetul Alba, în data de 29.09.2021 începând cu ora 10.00, concurs cu recrutare interna si externă pentru ocuparea urmatoarelor posturi :

 

-1 post de DE 1 ELECTRICIAN INSTALAȚII BARAJ  LA BARAJ TĂU  din cadrul Sectiei Exploatare Sugag - SH Sebes

Responsabilități principale:

- Realizarea productiei de energie electrica programata prin exploatarea in conditii de siguranta a instalatiilor deservite din CHE, baraj, statie electrică. Asigurarea functionarii sigure si economice a agregatelor si instalatilor auxiliare din centralele hidroelectrice.

- Postul presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

Condițiile de participare obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de ELECTRICIAN INSTALAȚII BARAJ  LA BARAJ TĂU  din cadrul Sectiei Exploatare Sugag - SH Sebes sunt:

Condiții obligatorii:

-Minim absolvent de şcoală profesională;

- Calificare/ curs de calificare în domeniul electric, electrotehnic, electromecanic, centrale, staţii şi reţele electrice și altele similare;

-Cunostinte privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;

-Cunostinte privind interpretarea schemelor electrice;

-Cunostinte privind legislatia SSM, Mediu SU in domeniu;

-Cunostinte privind regulamente, instructiuni si alte reglementari privind activitatea de exploatare;

- Cunostinte  minime privind utilizarea calculatorului;

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

- Medii (liceu/  scoala de maistri);    

- Calificare/ curs de calificare în domeniul energetic, in centrale si statii electrice s.a.;

- Minimum 1 ani vechime in profesia de electrician, energetician sau electromecanic.  

 

-1 post de ELECTRICIAN INSTALATII BARAJ LA CAPTÃRI SECUNDARE ȘUGAG  din cadrul Sectiei Exploatare Sugag - SH Sebes

Responsabilități principale:

-Exploatarea in condiţii de siguranţã a instalaţilor aflate in gestiune/ gestiune nemijlocitã, din captãri secundare si staţii electrice/ posturi de transformare in scopul realizãrii producţiei de energie electrica programata;

-Lucrari de intretinere de nivel redus si verificari profilactice la echipamentele si uvrajele captãrilor secundare din gestiunea Secţiei Exploatare Șugag;

-Postul presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

 

Condițiile de participare obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de ELECTRICIAN INSTALATII BARAJ LA CAPTÃRI SECUNDARE ȘUGAG  din cadrul Sectiei Exploatare Sugag - SH Sebes sunt:

Condiții obligatorii:

-Minim absolvent de şcoală profesională;

- Calificare/ curs de calificare în domeniul electric, electrotehnic, electromecanic, energetic, centrale, staţii şi reţele electrice sau similare;

- Cunostinte privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;

Cunostinte privind interpretarea schemelor electrice;

Cunostinte privind legislatia SSM, Mediu SU in domeniu;

Cunostinte privind procedurile si instructiunile interne;

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

- Absolvent studii medii / scoala de maistri;    

- Calificare/Curs de calificare în domeniul Electromecanic.

 

-1 post de MAȘINIST TURBINE LA CHE GÂLCEAG din cadrul Sectiei Exploatare Gâlceag - SH Sebes

Responsabilități principale:

- Realizarea productiei de energie electrică prin exploatarea în condiții de siguranță a instalatiilor deservite din CHE, baraje, circuite hidrotehnice Asigurarea functionării sigure și economice a agregatelor și instalatilor auxiliare din centralele hidroelectrice.

- Postul presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

Condițiile de participare obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de MAȘINIST TURBINE LA CHE GÂLCEAG din cadrul Sectiei Exploatare Gâlceag - SH Sebes sunt:

Condiții obligatorii:

- Minim şcoala profesională în domeniul : Mecanic, electromecanic sau alte calificari asimilate domeniului mecanic;

- cunostinte si deprinderi practice pentru realizarea performantelor pe post.

- cunoasterea ITI-urilor, PE-urilor si altor reglementari de specialitate, precum si reglementari din domeniul securitatii muncii, situatiilor de urgenta, asigurarea calitatii si protectia mediului    

 - cunoştinţe generale de hidraulica, masini si actionari hidraulice

- cunostinte generale privind functionarea centralelor hidroelectrice, parti componente, circuitul hidraulic, turbine.

- cunostinte minime de utilizare a calculatorului si a echipamentelor de tip touchscreen

-Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

- Liceu profil mecanic, electromecanic, energetic

  • instruire specifică în domeniul energetic

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

  • Fişă de înscriere
  • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
  • Copia CI
  • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
  • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
  • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
  • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea posturilor de electrician instalații baraj și mașinist turbine constă în:

  • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
  • Proba practică – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare pe posturilor electrician instalații baraj și mașinist turbine este 7,00.

Rezultatele concursului  vor fi comunicate (prin afișare la sediul S.H. Sebeş / prin publicare pe site-ul societății / pe intranet-ul societății / prin e-mail sau telefonic, după caz) în data de 30.09.2021.

Ocuparea posturilor se va face în ordinea notelor și a opțiunilor exprimate de candidat (dacă este cazul).

MODALITATI DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 28.09.2021, ora 12:00, la Biroul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Sebeş.

Relaţii suplimentare se pot obține de la Biroul Resurse Umane și Comunicare  din cadrul SH Sebeş, la telefon 0258.806442.

Abonati-va la newsletter