18-10-2021

Anunt concurs recrutare interna si externa 1 Sef birou la Biroul Monitorizare si Diagnoza - SH Curtea de Arges - 04.11.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la  Sediul Hidroelectrica SA, B-dul Ion Mihalache, nr. 15-17, Mun. București, în data de 04.11.2021, ora 10:00, concurs  cu recrutare interna si externa pentru ocuparea postului  de Şef Birou  la Biroul Monitorizare şi Diagnozǎ - SH Curtea de Argeş; 

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

-Asigurarea de suport tehnic de specialitate pentru activitatea  de mentenanta predictiva prin informatiile rezultate din activitatea de monitorizare si diagnoza a instalatiilor si echipamentelor hidroenergetice;

-Coordonarea elaborarii și actualizarii unor documentații operative necesare pentru procesul de producție;

- Participarea la expertizarea tehnica a instalatiilor, la receptia lucrarilor de mentenanta;

- Participarea la executarea probelor de repunere in functiune a instalatiilor, urmarirea comportarii instalatiilor pe timpul si dupa punerea in functiune;

- Gestionarea activitatilor privind monitorizarea si diagnoza instalatiilor si echipamentelor hidroenergetice;

- Elaborarea de propuneri si urmarirea realizarii studiilor cu caracter de cercetare, inovare si a studiilor impuse de legislatie si Prescriptii Energetice, aprobate;

- Asigurarea interfeței cu personalul de specialitate al terților pentru rezolvarea problemelor tehnice;

-Asigurarea procedurarii, implementarii si imbunatatirii continue a activitatilor specifice domeniului

- Participa la controalele din instalatii cu scopul de a constata starea tehnica a echipamentelor/instalatiilor, modul cum se aplica  masurile tehnice dispuse, precum si ce masuri trebuie luate in continuare

-Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager  Proiect/Program sau Membru in echipa de Proiect/Program sau Colaborator Proiect/Program in cadrul unui proiect/program, indeplineste toate atributiile /responsabilitatile specifice rolului, incluse in “M02.101 F1 Regulament privind gestionarea proiectelor & programelor in Hidroelectrica”.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii  si de dorit la concurs pentru ocuparea postului de Şef Birou , sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii superioare tehnice:specialitatea:electric/ electrotehnic/ energetic/  hidroenergetic/ electroenergetic/electronică/centrale hidroelectrice/ electromecanic/automatizari
 • Experienta: minim 5 ani în activitatea de exploatare sau mentenanţă a centralelor hidroelectrice sau într-un compartiment tehnic din domeniul hidroenergetic la nivel SH.
 • Cunoştinţe privind procesul tehnologic de producere a energiei electrice în hidrocentrale, activitatea de exploatare, cunoştinţe teoretice şi practice privind amenajările hidroenergetice;
 • Cunoştinţe privind instalaţiile, echipamentele şi construcţiile hidroenergetice, prescripţiile energetice specifice, instrucţiunile tehnice interne, regulamente interne;
 • Cunoștințe privind prevederile Normativului PAM (programare a activităţii de mentenanţă);
 • Cunoştinţe privind legislaţia în domeniul achiziţiilor publice, inclusiv avizarea şi aprobarea documentaţiilor tehnico-economice;
 • Cunoştinţe operare PC (MS Office).
 • Evaluarea corectă a faptelor, situatiilor sau problemelor, conturarea unei opinii personale si adoptarea deciziilor privitoare la modul de actiune.
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condițiile de dorit: 

 • Studii postuniversitare /master în domeniul de activitate;
 • Cursuri de perfecționare în domeniul de activitate;
 • Permis de conducere categoria “B”;
 • Autorizare ANRE grad IV;
 • Experienţă pe un post de conducere din activitatea de exploatare a centralelor hidroelectrice, mentenanţă sau tehnic;
 • Cunoasterea unei limbi de circulatie internationala la nivel mediu;

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul  pentru ocuparea postului  de sef birou constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală
 • Interviu – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,86.

Nota minimă pentru angajarea  în funcţia de sef birou este 8,50.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul SH Curtea de Argeş, prin publicare pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic) în data de 05.11.2021. 

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 03.11.2021, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane si Comunicare din cadrul Sucursalei Hidrocentrale Curtea de Arges.

Relatii suplimentare se pot obține la telefon 0248/507.241.

 

 

Abonati-va la newsletter