05-04-2022

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 2 electrician sef tura la CHE Floresti I si 1 electrician sef tură la CHE Floresti II - Secția Exploatare Someș-Colibița - SH Cluj - 20.04.2022

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Cluj, din str. Taberei nr. 1, Cluj-Napoca, județul Cluj, în data de 20.04.2022, ora 10:00, concurs cu recrutare internă și externă, pentru ocuparea urmatoarelor posturi :

 • 2 posturi de ELECTRICIAN ȘEF TURA, pe durata nedeterminata, la punctul de lucru CHE Floresti I/CHE Floresti I-CHE Floresti II - Secția Exploatare Someș-Colibița - SH Cluj ;
 • 1 post de ELECTRICIAN ȘEF TURA, pe durata nedeterminata, la punctul de lucru CHE Floresti II/CHE Floresti I-CHE Floresti II - Secția Exploatare Someș-Colibița - SH Cluj 

 1) RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE pentru posturile de ELECTRICIAN SEF TURA la punctul de lucru CHE Floresti I/CHE Floresti I-CHE Floresti II - Secția Exploatare Someș-Colibița - SH Cluj:

- Deservirea instalațiilor energetice aferente postului în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare (executare manevre și/sau lucrări, supraveghere, verificare, control în instalații);

-Postul presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

 CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de electrician sef tura punctul de lucru CHE Floresti  I/CHE Floresti I-CHE Floresti II - Secția Exploatare Someș-Colibița - SH Cluj sunt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Condiţii obligatorii:

-  Minim absolvent de școală profesională;

- Calificare/curs de calificare în meseria de electrician sau electromecanic;

- Cunostinte privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;

- Cunoștințe privind interpretarea schemelor electrice;

- Cunoștințe privind legislația SSM, Mediu și SU în domeniu;

- Cunoștinte privind regulamente, instrucțiuni și alte reglementări privind activitatea de exploatare;

- Cunoștințe  minime privind utilizarea calculatorului;

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanța corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

 - Absolvent studii medii (liceu/școală de maiștri)/ superioare de specialitate;

 - Calificare/curs de calificare în domeniul energetic, în centrale și stații electrice ș.a.;

 - Minim ANRE  II A, II B;

 - Minim 3 ani vechime în profesia de electrician, energetician sau electromecanic.

 

2) RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE pentru postul de ELECTRICIAN SEF TURA la punctul de lucru CHE Floresti II/CHE Floresti I-CHE Floresti II - Secția Exploatare Someș-Colibița - SH Cluj:

- Deservirea instalațiilor energetice aferente postului în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare (executare manevre și/sau lucrări, supraveghere, verificare, control în instalații);

-Postul presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de electrician sef tura punctul de lucru CHE Floresti  II/CHE Floresti I-CHE Floresti II - Secția Exploatare Someș-Colibița - SH Cluj sunt :                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Condiţii obligatorii:

-  Minim absolvent de școală profesională;

- Calificare/curs de calificare în meseria de electrician sau electromecanic;

- Cunostinte privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;

- Cunoștințe privind interpretarea schemelor electrice;

- Cunoștințe privind legislația SSM, Mediu și SU în domeniu;

- Cunoștinte privind regulamente, instrucțiuni și alte reglementări privind activitatea de exploatare;

- Cunoștințe  minime privind utilizarea calculatorului;

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanța corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

 - Absolvent studii medii (liceu/școală de maiștri)/ superioare de specialitate;

 - Calificare/curs de calificare în domeniul energetic, în centrale și stații electrice ș.a.;

 - Minim ANRE  II A, II B; Agent de securitate;

 - Minim 3 ani vechime în profesia de electrician, energetician sau electromecanic.

 

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și/sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Cazier judiciar
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea posturilor de electrician șef tură consta  în:

 • Probă scrisă   – pondere 70% din nota finală;
 • Probă practică – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare pe postul de electrician șef tură este 7,00.

Pentru a fi declarat admis, un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

 

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul SH Cluj, prin publicare pe site-ul societății, pe intranet-ul societății, prin e-mail sau telefonic) în data de 26.04.2022.

 

Candidatul declarat admis pentru unul din posturile de electrician șef tură la punctul de lucru CHE Floresti  I/CHE Floresti I-CHE Floresti II - Secția Exploatare Someș-Colibița - SH Cluj va începe activitatea pe post, după data de 28.05.2022, data vacantarii postului, respectiv candidatul declarat admis pentru postul de electrician șef tură la punctul de lucru CHE Floresti  II/CHE Floresti I-CHE Floresti II - Secția Exploatare Someș-Colibița - SH Cluj va începe activitatea pe post, după data de 01.06.2022, data vacantarii postului.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

MODALITĂȚI DE ÎNSCRIERE LA CONCURS:

 • Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 19.04.2022, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Cluj.
 • Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0264/207810, 0264/207863.

 

Abonati-va la newsletter