06-11-2020

Anunt concurs recrutare interna si externa 1 masinist turbine la CHE Tismana Aval, 1 electrician instalatii baraj la Baraj Vaja si 1 electrician instalatii baraj la Baraj Clocotis - UHE TG JIU - SH Portile de Fier - 24.11.2020

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Porțile de Fier/UHE Târgu Jiu, din Strada Tineretului, nr. 8, Târgu Jiu, judetul Gorj  în data de 24.11.2020, ora 10:00, concurs  cu recrutare interna si externa pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor posturi:

 • Un post de MAȘINIST TURBINE la Secția Exploatare Tismana – CHE Tismana Aval - UHE Tg. Jiu – SH Porțile de Fier,
 • Un post de ELECTRICIAN INSTALAȚII BARAJ la Secția Exploatare Tismana – Exploatare Baraj Vâja - UHE Tg. Jiu – SH Porțile de Fier.
 • Un post de ELECTRICIAN INSTALAȚII BARAJ la Secția Exploatare Tismana – Exploatare Baraj Clocotiș - UHE Tg. Jiu – SH Porțile de Fier.

 

RESPONSABILTĂȚILE PRINCIPALE ale postului de MAȘINIST TURBINE sunt:

 • Deservirea instalațiilor energetice (mecanice) aferente postului, în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare; (executare manevre și/sau lucrări, supraveghere, verificare, control în instalațiile din zona de deservire).
 • Postul presupune muncă în ture și efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Muncă al Hidroelectrica și Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de MAȘINIST TURBINE la Secția Exploatare Tismana – CHE Tismana Aval - UHE Tg. Jiu – SH Porțile de Fier:

Condiţii obligatorii:

 • Minim absolvent de școală profesională;
 • Calificare/curs de calificare profil: mecanic, electromecanic;
 • Cunoştinte privind instalaţiile mecanice și echipamentele energetice;
 • Cunoștințe privind interpretarea schemelor mecanice;
 • Cunoştinţe privind regulamente, instrucţiuni, proceduri și alte reglementări privind activitatea de exploatare;
 • Competențe minimale privind utilizarea calculatorului;
 • Cunoștințe privind activitatea de SSM, Mediu și SU în domeniu;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanţa corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica, în vigoare.

Condiţii de dorit:

 • Absolvent studii medii;
 • Cursuri de perfecționare în domeniul mecanic;
 • Atestat de agent de securitate;
 • Experienta minim 2 ani în domeniul energetic.

 

RESPONSABILTĂȚILE PRINCIPALE ale postului de ELECTRICIAN INSTALAȚII BARAJ sunt:

 • Deservirea instalațiilor energetice (mecanice, hidromecanice, hidrotehnice) aferente postului, în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare;(executare manevre și/sau lucrări, supraveghere, verificare, control în instalațiile din zona de deservire).
 • Postul presupune muncă în ture și efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Muncă al Hidroelectrica și Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de ELECTRICIAN INSTALAȚII BARAJ la Secția Exploatare Tismana – Exploatare Baraj Vâja - UHE Tg. Jiu – SH Porțile de Fier și ale postului de ELECTRICIAN INSTALAȚII BARAJ la Secția Exploatare Tismana – Exploatare Baraj Clocotiș - UHE Tg. Jiu – SH Porțile de Fier:

Condiţii obligatorii:

 • Minim absolvent de scoala profesională;
 • Calificare /curs de calificare în profil electromecanic, electric, electrotehnic, energetic, electroenergetic;
 • Cunoștințe privind instalațiile electrice și echipamentele energetice;
 • Cunoștințe privind interpretarea schemelor electrice;
 • Cunoștințe privind regulamente, instrucțiuni, proceduri și alte reglementări privind activitatea de exploatare;
 • Competențe minimale privind utilizarea calculatorului;
 • Cunoștințe privind activitatea de SSM, mediu și SU în domeniu;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanţa corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica, în vigoare.

 Condiţii de dorit:

 • Absolvent de studii medii;
 • Cursuri de perfecționare în domeniul energetic;
 • Atestat de agent de securitate;
 • Minim 1 an de experiență în domeniul energetic.

 

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Cazier judiciar
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea posturilor de mașinist turbine/electrician instalații baraj constă în probă scrisă și are o pondere de 100% din nota finală.

Nota minimă pentru angajare/promovare pe posturile de mașinist turbine/electrician instalații baraj este 7,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul SH Porțile de Fier/UHE Tg. Jiu, prin publicare pe site-ul societății, intranet-ul societății, prin e-mail sau telefonic) în data de 25.11.2020.

Ocuparea posturilor de electrician instalații baraj se va face în ordinea notelor și a opțiunilor exprimate de candidat.

 

MODALITĂŢI DE ÎNSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 20.11.2020, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Porţile de Fier/UHE Tg Jiu.

Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0253/207251, 0252/308608 sau 0252/308634

Abonati-va la newsletter