12-07-2021

Anunt concurs recrutare interna si externa, 2 electrician șef tură, la punctul de lucru CHE Floresti I si 2 mașinist turbine la punctul de lucru CHE Floresti I/Secția Exploatare Someș-Colibița - SH CLUJ - 28.07.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Cluj, din str. Taberei nr. 1, Cluj-Napoca, județul Cluj, în data de 28.07.2021, ora 10:00, concurs cu recrutare internă și externă, pentru ocuparea urmatoarelor posturi :

 • doua posturi de electrician șef tură, pe durata nedeterminata, la punctul de lucru CHE Floresti  I/CHE Floresti I-CHE Floresti II - Secția Exploatare Someș-Colibița - SH Cluj
 • doua posturi de masinist turbine, pe durata nedeterminata, la punctul de lucru CHE Floresti  I/CHE Floresti I-CHE Floresti II - Secția Exploatare Someș-Colibița - SH Cluj

 

1) RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE pentru posturile de ELECTRICIAN SEF TURA la punctul de lucru CHE Floresti  I/CHE Floresti I-CHE Floresti II - Secția Exploatare Someș-Colibița - SH Cluj:

- Deservirea instalațiilor energetice aferente postului în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare (executare manevre si/sau lucrari, supraveghere, verificare, control in instalatii);

-Postul presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea posturilor de electrician sef tura la punctul de lucru CHE Floresti I/CHE Floresti I-CHE Floresti II - Secția Exploatare Someș-Colibița - SH Cluj sunt:

 

Condiţii obligatorii:

- Minim absolvent de școală profesională;

- Calificare în meseria de electrician sau electromecanic;

- Cunostinte privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;

- Cunoștințe privind interpretarea schemelor electrice;

- Cunoștințe privind legislația SSM, Mediu și SU în domeniu;

- Cunoștinte privind regulamente, instrucțiuni și alte reglementări privind activitatea de exploatare;

- Cunoștințe  minime privind utilizarea calculatorului;- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanța corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

 - Absolvent studii medii (liceu/școală de maiștri)/ superioare de specialitate;

 - Calificare/curs de calificare în domeniul energetic, în centrale și stații electrice ș.a.;

 - Minimum ANRE II A, II B; Agent de securitate;

 - Minim 3 ani vechime în profesia de electrician, energetician sau electromecanic.

 

 

 

2) RESPONSABILITĂȚI PRINCIPALE pentru posturile de MASINIST TURBINE la punctul de lucru CHE Floresti  I/CHE Floresti I-CHE Floresti II - Secția Exploatare Someș-Colibița - SH Cluj:

- Deservirea instalațiilor energetice (mecanice, hidromecanice, hidrotehnice) aferente postului, în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare;  (executare manevre si/sau lucrari, supraveghere, verificare, control in instalatii);

-Postul presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea posturilor de masinist turbine punctul de lucru CHE Floresti  I/CHE Floresti I-CHE Floresti II - Secția Exploatare Someș-Colibița - SH Cluj sunt :                                                                                                                                      

Condiţii obligatorii:

-  Minim absolvent de școală profesională;

- Calificare/curs de calificare în domeniul mecanic, electromecanic, lăcătuș mecanic sau alte calificari asimilate domeniului mecanic;

- Cunostinte privind instalaţiile mecanice, hidromecanice şi echipamentele energetice;

-Cunostinte privind interpretarea schemelor mecanice, hidromecanice, hidrotehnice;

-Cunostinte privind legislatia SSM, Mediu SU in domeniu;

-Cunostinte privind regulamente, instructiuni si alte reglementari privind activitatea de exploatare;

- Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanța corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

 - Absolvent studii medii (liceu/școală de maiștri)/ superioare de specialitate;

 - Cursuri de perfecționare în domeniul energetic, mecanic;

 - Autorizat ISCIR: macaragiu, legator de sarcina; Atestat agent de securitate;

- Minim 2 ani experiență în profesia de mecanic sau electromecanic/ in activitatea de exploatare/ reparatii instalatii hidromecanice;

- Cunostinte minime privind utilizarea calculatorului.

 

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURSURI:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și/sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSURILOR:

Concursurile pentru ocuparea posturilor de electrician șef tură si masinist turbine constau  în:

 • Probă scrisă   – pondere 70% din nota finală;
 • Probă practică – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare pe postul de electrician șef tură si masinist turbine este 7,00.

 

Rezultatele concursurilor vor fi comunicate (pe site-ul societății, pe intranet-ul societății, prin afișare la sediul SH Cluj, prin e-mail sau telefonic) în data de 30.07.2021.

 

Ocuparea posturilor se va face în ordinea notelor și a opțiunilor exprimate de candidati.

Candidatii declarati admisi pentru posturile de electrician șef tură la punctul de lucru CHE Floresti  I/CHE Floresti I-CHE Floresti II - Secția Exploatare Someș-Colibița - SH Cluj vor începe activitatea pe post, după data de 25.09.2021, respectiv data de 29.09.2021, data vacantarii posturilor, iar candidatii declarati admisi pentru posturile de  masinist turbine  la punctul de lucru CHE Floresti  I/CHE Floresti I-CHE Floresti II - Secția Exploatare Someș-Colibița - SH Cluj vor începe activitatea pe post, după data de 25.09.2021, respectiv data de 26.09.2021, data vacantarii posturilor .

 

 

MODALITĂȚI DE ÎNSCRIERE LA CONCURSURI:

 • Documentele necesare înscrierii la concursuri se vor depune până în data de 27.07.2021, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Cluj.
 • Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0264/207810, 0264/207863.

Abonati-va la newsletter