06-07-2021

Anunt proba practica cu recrutare interna si externa, pentru ocuparea pe durata determinata de 1 an, a unui post de OPERATOR MHC/CHEMP la CHEMP Vulcan 1+2 - Atelier Exploatare Brasov, UHE Sibiu - SH Sebes - 21.07.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. - SH SEBES  organizează la  sediul Uzinei Hidroelectrice Sibiu, str.Rahova nr.45, Sibiu, judetul Sibiu, în data de 21.07.2021 începând cu ora 10.00, probă practică pentru ocuparea pe durată determinată de 1 an a urmatorului post:

-1 post de OPERATOR MHC/CHEMP la CHEMP Vulcan 1+2, din cadrul Atelierului Exploatare Brasov, UHE Sibiu- SH Sebes

Responsabilități principale:

Deservirea instalațiilor energetice aferente postului  în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare;  (executare manevre si/sau lucrari, supraveghere, verificare, control in instalatii)

- Postul presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

Condițiile de participare obligatorii și de dorit la PROBA PRACTICA pentru ocuparea postului de OPERATOR MHC/CHEMP la CHEMP Vulcan 1+2, din cadrul Atelierului Exploatare Brasov, UHE Sibiu- SH Sebes  sunt:

Condiții obligatorii:

-Minimum absolvent scoala profesionala;

-Calificare în meseria de electrician sau electromecanic;

-Cunostinte privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;

-Cunostinte privind interpretarea schemelor electrice;

-Cunostinte privind legislatia SSM, Mediu SU in domeniu;

-Cunostinte privind regulamente, instructiuni si alte reglementari privind activitatea de exploatare;

-Cunostinte  minime privind utilizarea calculatorului;

-Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

-Medii (liceu/  scoala de maistri)/ superioare de specialitate;

-Calificare/ curs de calificare în domeniul energetic, in centrale si statii electrice s.a.;

-Minim ANRE IIA, IIB;

-Agent de securitate;

-Minim 3 ani vechime in profesia de electrician, energetician sau electromecanic.

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA PROBA PRACTICA:

  • Fişă de înscriere
  • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
  • Copia CI
  • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
  • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
  • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
  • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

DERULAREA PROBEI PRACTICE:

PROBA PRACTICA pentru ocuparea pe durată determinată de 1 an a postului de OPERATOR MHC/CHEMP constă în:

  • Proba practică – pondere 100% din nota finală.

Nota minimă pentru angajare pe postul de  OPERATOR MHC/CHEMP este 7,00.

Rezultatele la PROBA PRACTICA  vor fi comunicate (prin afișare la sediul S.H. Sebeş –UHE Sibiu/ prin publicare pe site-ul societății / pe intranet-ul societății / prin e-mail sau telefonic, după caz) în data de 21.07.2021.

MODALITATI DE INSCRIERE LA PROBA PRACTICA:

MODALITATI DE INSCRIERE:

Documentele necesare înscrierii la PROBA PRACTICA se vor depune până în data de 19.07.2021, ora 12:00, la Biroul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Sebeş.

Relaţii suplimentare se pot obține de la Biroul Resurse Umane și Comunicare  din cadrul SH Sebeş, la telefon 0258.806442/0269.202315.

Abonati-va la newsletter