29-01-2020

Anunt concurs recrutare interna si externa 1 electrician instalatii baraj - Statia Pompe Olteț - CHE Ipotesti - Sectia Exploatare Slatina - UHE Slatina - SH Ramnicu Vâlcea - 13.02.2020

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la Sediul UHE Slatina, str. Tudor Vladimirescu, nr. 158, Slatina, Judetul Olt, în data de 13.02.2020 ora 11:00, concurs prin recrutare sursă internă şi externă pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului de electrician instalaţii baraj la Staţia Pompe Olteţ - CHE Ipoteşti - Secţia Exploatare Slatina - UHE Slatina din cadrul SH Râmnicu-Vâlcea.

 

Principalele responsabilitati:

- deservirea şi  funcţionarea în deplină siguranţă şi economicitate a tuturor instalaţiilor din zona de exploatare.

 

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de  electrician instalaţii baraj, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Minim scoala profesionala , profil electric;
 • Curs de calificare in domeniul electric, electrotehnic, electromecanic, centrale statii si retele electrice ;
 • Cunostințe privind regulamente , proceduri , instructiuni in domeniu , alte reglementari privind activitatea de exploatare;
 • Cunostinte privind legislatia SSM , Mediu, SU in domeniu ;
 • Cunostințe privind instalatiile electrice si echipamentele energetice ;
 • Cunostinte privind interpretarea schemelor electrice;
 • Indeplineste conditiile prevazute in Codul Etic Hidroelectrica in vigoare (www.hidroelectrica.ro –Despre noi/ Guvernanta corporativa) – declaratie conform Codului Etic Hidroelectrica in vigoare.

Condiții de dorit:

 • Absolvent studii medii (liceu ,scoala de maistri);
 • Curs de calificare in domeniul energetic;
 • Minim 1 an experiența in domeniul energetic;

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de electrician instalaţii baraj constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Proba practică – pondere 30% din nota finală;

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare pe postul de electrician instalaţii baraj   este 7,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate prin afișare la sediul UHE Slatina /prin publicare pe site/intranet/prin e-mail sau telefonic  in data 17.02.2020.

 

MODALITATI DE INSCRIERE:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 12.02.2020 orele 12:00 la Serviciul Resurse Umane si Comunicare din cadrul Sucursalei Hidrocentrale Râmnicu-Vâlcea.

Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0250/805.117.

Abonati-va la newsletter