02-09-2021

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post de electrician sef tura la Atelier Exploatare Jiu, punct de lucru CHE Vadeni - UHE Tg. Jiu - SH Portile de Fier - 21.09.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Porțile de Fier/UHE Târgu Jiu, din Strada Tineretului, nr. 8, Târgu Jiu, judetul Gorj  în data de 21.09.2021, ora 10:00, concurs cu recrutare internă și externă pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului de ELECTRICIAN ȘEF TURĂ la Atelier Exploatare Jiu – CHE Vădeni-CHE Tg jiu, punct de lucru CHE Vădeni – SH Porțile de Fier/UHE Tg Jiu;

 

RESPONSABILTĂȚILE PRINCIPALE ale postului de ELECTRICIAN ȘEF TURĂ la Atelier Exploatare Jiu – CHE Vădeni-CHE Tg jiu, punct de lucru CHE Vădeni – SH Porțile de Fier/UHE Tg Jiu sunt:

- Deservirea instalațiilor energetice aferente postului, în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare;  (executare manevre și/sau lucrări, supraveghere, verificare, control în instalațiile din CHE Vadeni, Exploatare baraj Vadeni).

- Postul presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea posturilor de ELECTRICIAN ȘEF TURĂ la Atelier Exploatare Jiu – CHE Vădeni-CHE Tg jiu, punct de lucru CHE Vădeni – SH Porțile de Fier/UHE Tg Jiu:

Condiţii obligatorii:

 • Minim absolvent de școală profesională;
 • Calificare/curs de calificare profil: electric, electrotehnică, energetică, electroenergetică, hidroenergetică, electromecanic;
 • Cunoştinte privind instalaţiile electrice și echipamentele energetice;
 • Cunoștințe privind interpretarea schemelor electrice;
 • Cunoștințe privind activitatea de SSM, Mediu și SU în domeniu;
 • Cunoştinţe privind regulamente, instrucţiuni și alte reglementări privind activitatea de exploatare;
 • Cunoștințe minime privind utilizarea calculatorului;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanţa corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica, în vigoare.

Condiţii de dorit:

 • Absolvent studii medii;
 • Cursuri de perfecționare in  domeniul energetic;
 • Experienta de minimum 2 ani în profesia de electrician, energetician sau electromecanic.

 

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de electrician șef tură constă în probă scrisă și are o pondere de 100% din nota finală.

Nota minimă pentru angajare/promovare pe postul de electrician șef tură este 7,00.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin publicare pe site-ul societății, pe intranet-ul societății, prin afișare la sediul S.H. Porţile de Fier/UHE Tg Jiu, prin e-mail sau telefonic) în data de 22.09.2021.

 

MODALITĂŢI DE ÎNSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 17.09.2021, ora 12:00, la Serviciul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Porţile de Fier/UHE Tg Jiu.

Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0253/207251, 0252/308608 sau 0252/308634.

Abonati-va la newsletter