06-04-2023

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post de masinist instalatii hidrotehnice la CHE Candesti - Sectia Exploatare Buzau Sud-Vrancea - UHE Buzau - S.H. Curtea de Arges - 25.04.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la Sediul UHE Buzău, Str.Dorin Pavel, Nr.1, Municipiul Buzău, Jud.Buzău, în data de 25.04.2023, ora 11:00 , concurs cu recrutare internă și externă, pentru ocuparea  postului de MAȘINIST INSTALAȚII HIDROTEHNICE, pe durată nedeterminatǎ, la CHE Cândești/Secţia Exploatare Buzău Sud-Vrancea/UHE Buzău - S.H. Curtea de Argeş.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE :

- Deservirea instalațiilor hidromecanice și hidrotehnice aferente postului în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare (executare manevre si/sau lucrari, supraveghere, verificare, control în instalații).

- Postul presupune munca în ture și efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Muncă al Hidroelectrica și Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de mașinist instalații hidrotehnice, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Studii: minim absolvent de scoală profesională;
 • Calificare în domeniul mecanic, electromecanic, lăcătuș mecanic, mecanic mașini și utilaje;
 • Cunostinte privind instalaţiile hidromecanice şi echipamentele energetice;
 • Cunostinte privind interpretarea schemelor mecanice;
 • Cunostinte privind legislatia SSM, Mediu si SU în domeniu;
 • Cunoştinţe privind regulamente, instrucţiuni și alte reglementări privind activitatea de exploatare;
 • Cunoștințe minime privind utilizarea calculatorului;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 Condițiile de dorit:  

 • Absolvent studii medii (liceu/şcoală de maiştri)/superioare de specialitate;
 • Calificare/curs de calificare în domeniul electric, electromecanic;
 • Cursuri de perfecționare în domeniul energetic;
 • Agent de securitate;
 • Legător de sarcină, macaragiu;
 • Minim 1 an experiență în domeniul energetic

 

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului de mașinist instalații hidrotehnice, constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală.
 • Probă practică – pondere 30% din nota finală.

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajarea în funcţia de mașinist instalații hidrotehnice, este 7,00.

Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatul concursului va fi comunicat (prin afișare la sediul SH Curtea de Argeş/prin publicare pe site-ul societatii/ pe intranet-ul societatii/ prin e-mail sau telefonic) în data de 26.04.2023. 

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITATI DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 24.04.2023, ora 12:00, la Sucursala Hidrocentrale Curtea de Argeș, Serviciul Resurse Umane și Comunicare.

Relații suplimentare se pot obține la telefon 0248/507.241.

Abonati-va la newsletter