16-08-2021

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 post de SEF ATELIER la Atelier Exploatare Brasov - UHE Sibiu - SH Sebes - 31.08.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. - SH SEBES  organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Sebeş, str. Alunului nr.9, Sebeş, judetul Alba, în data de 31.08.2021 începând cu ora 10.00, concurs cu recrutare interna si externă pentru ocuparea urmatorului post:

-1 POST ȘEF ATELIER  la Atelier Exploatare Brașov, UHE Sibiu din cadrul SH Sebes

 

Responsabilități principale:

 • Planifică, organizează, coordonează și controlează activitatea de exploatare în condiții de siguranță a instalațiilor aferente CHE/CHEMP/MHC, baraje si captari din cadrul atelierului în scopul realizării producției de energie electrica programata;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager  Proiect/ Program sauMembru in echipa de Proiect/ Program sau ColaboratorProiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplinest toate atributiile/ responsabilitatile specific rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii și de dorit la concursul pentru ocuparea postului de ȘEF ATELIER la ATELIER EXPLOATARE BRAȘOV - UHE Sibiu din cadrul SH Sebeș sunt:

Condiții obligatorii:

 • Absolvent studii superioare tehnice; specializarea: energetica/ centrale hidroelectrice/ electroenergetica/ hidroenergetica/ electrotehnica/ electrica/ electromecanica / mecanica sau similare;
 • Calificare / curs calificare în domeniul electric;
 • Minim 5 ani in activitatea de exploatare sau mentenanta a centralelor hidroelectrice sau intr-un compartiment tehnic;
 • Cunostinte privind:
  • procesul tehnologic de producere a energiei electrice in hidrocentrale, activitatea de exploatare, amenajarile hidroenergetice
  • exploatarea si mentenanta echipamentelor energetice, hidromecanice si a constructiilor hidrotehnice;
  • regulamente, proceduri, instructiuni in domeniu, alte reglementari privind procesului de producere si furnizare a energiei electrice;
  • legislaţia SSM, protecția mediului şi SU în domeniu;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

 • Masterat în domeniul tehnic sau management;
 • Cursuri de interes in domeniul de activitate si/sau management
 • membru al unor asociatii profesionale din domeniul de activitate
 • Grad de autorizare ANRE IV B.
 • Minim 5 ani experiență în funcția de inginer sau într-o funcție de conducere din activitatea de exploatare sau mentenanta a centralelor hidroelectrice
 • O limba straina de circulatie internationala la nivel mediu

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea postului  de Sef atelier constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
 • Interviu – pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,86.

Nota minimă pentru angajare pe postul  de Sef atelier este 8,50.

Rezultatele concursului  vor fi comunicate (prin afișare la sediul SH Sebeş/UHE Sibiu / prin publicare pe site-ul societății / pe intranet-ul societății / prin e-mail sau telefonic, după caz) în data de 01.09.2021.

 

MODALITATI DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 30.08.2021, ora 12:00, la Biroul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Sebeş sau UHE Sibiu.

Relaţii suplimentare se pot obține de la Biroul Resurse Umane și Comunicare  din cadrul SH Sebeş/UHE Sibiu, la telefon 0258.806442/0269.202315.

Abonati-va la newsletter