02-05-2023

Anunt interviu cu recrutare internă și externă, pentru ocuparea pe perioada determinata de 6 luni, 1 post de Expert la Departamentul Protectia Datelor Personale - Executiv Hidroelectrica S.A. - 10.05.2023

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 10-15, sector 1 Bucuresti, în data de 10.05.2023, ora 10:00, interviu cu recrutare interna si externa pentru ocuparea pe perioada determinata de 6 luni a postului de Expert la Departamentul Protectia Datelor Personale - Executiv Hidroelectrica S.A.

 

Responsabilitati principale pentru ocuparea postului de Expert la Departamentul Protectia Datelor Personale - Executiv Hidroelectrica S.A.:

 • Informarea și consilierea societatii și a angajaților care se ocupă de prelucrare referitor la obligațiile legale care le revin privind protecția datelor;
 • Monitorizarea respectării legislației protecției datelor și a politicilor companiei în ceea ce privește protecția datelor, inclusiv alocarea responsabilităților și acțiunile de sensibilizare și de formare a personalului implicat în operațiunile de prelucrare, precum și auditurile aferente;
 • Furnizarea de consiliere la cerere în ceea ce privește prevederile legislative din domeniul protecției datelor și monitorizarea respectării acestora;
 • Atunci cand este nominalizat prin decizie de către Conducerea Hidroelectrica in rolul de Proprietar de Proiect/Program sau Manager Proiect/ Program sauMembru in echipa de Proiect/ Program sau ColaboratorProiect/ Program in cadrul unui proiect/ program, indeplinest toate atributiile/ responsabilitatile specific rolului, incluse in regulamentele interne ale Hidroelectrica.

 

Condițiile de participare obligatorii și de dorit la interviul pentru ocuparea unui post de Expert la Departamentul Protectia Datelor Personale - Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:

Condiţii obligatorii:                                                                                                       

 • Superioare: juridice, domeniul IT, economice;
 • Certificare în domeniul protectiei datelor cu caracter personal;
 • Minim 5 ani vechime in munca;
 • Cunoașterea legislației în vigoare specifică domeniului de activitate;
 • Cunoașterea structurii organizatorice a P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.;
 • Cunoștințe foarte bune de operare PC (Word, Excel);
 • Fluență în limba engleza – B2+
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

 

Condiții de dorit:

- Masterat, doctorat in domeniul de activitate;

- Cunoașterea a doua limbi străine de circulație internațională la nivel avansat.

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA INTERVIU:

 • Fişă de înscriere;
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post;
 • Copia CI;
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL;
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat;
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate;
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare.

 

DERULAREA INTERVIULUI:

Interviul pentru ocuparea postului de Expert va avea o pondere de 100 % din nota finală, pentru angajarea pe durata determinata.

Nota minimă pentru angajare în funcţia de Expert este 8,00.

Rezultatele interviului vor fi comunicate pe site-ul societatii, pe intranet-ul societatii, prin e-mail sau telefonic în data de 11.05.2023.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la interviu are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA INTERVIU:

Documentele necesare înscrierii la interviu se vor depune până în data de 09.05.2023, ora 12:00, la sediul central al Hidroelectrica - Departamentul Resurse Umane - Serviciul Dezvoltare Organizationala.

Relaţii suplimentare se pot obtine la telefon  021/303.25.81.

Abonati-va la newsletter