03-01-2022

Anunt concurs cu recrutare interna si externa 1 masinist turbine la CHE Retezat si 1 masinist instalatii hidrotehnice la Formatia Exploatare Captari Secundare - Secția Exploatare Retezat - SH Hațeg - 18.01.2022

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează la sediul Sucursalei Hidrocentrale Hațeg, Bd. Nicolae Titulescu nr.23, Hațeg, județul Hunedoara, în data de 18.01.2022 ora 10:00, concurs cu recrutare interna si externa pentru ocuparea pe durata nedeterminata a 2 posturi, astfel : 

 • 1 post de MAȘINIST TURBINE la CHE Retezat - Secția Exploatare Retezat - SH Hațeg
 • 1 post de MAȘINIST INSTALAȚII HIDROTEHNICE la Formația Exploatare Captări Secundare - Secția Exploatare Retezat- SH Hațeg

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE pentru postul de MAȘINIST TURBINE la CHE Retezat :

 • Deservirea instalațiilor energetice (mecanice, hidromecanice, hidrotehnice) aferente postului, în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare (executare manevre si/sau lucrari, supraveghere, verificare, control in instalatii);
 • Postul presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de mașinist turbine la CHE Retezat sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Minim absolvent scoala profesionala;
 • Calificare/ curs de calificare în domeniul mecanic, electromecanic;
 • Cunostinte privind instalaţiile hidromecanice si hidrotehnice;
 • Cunostinte privind interpretarea schemelor hidromecanice si hidrotehnice;
 • Cunostinte privind legislatia SSM, Mediu si SU in domeniu;
 • Cunostinte privind regulamente, proceduri, instrucţiuni în domeniu, alte reglementări privind activitatea de exploatare;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Absolvent studii medii (liceu/  scoala de maistri)/ superioare de specialitate;
 • Calificare/ curs de calificare în domeniul electromecanic;
 • Experienta de minim 2 ani in activitatea de exploatare/ reparatii instalatii hidromecanice.

 

RESPONSABILITATI PRINCIPALE pentru postul de MASINIST INSTALATII HIDROTEHNICE la Formația Exploatare Captări Secundare:

 • Deservirea instalațiilor energetice (mecanice, hidromecanice, hidrotehnice) aferente postului în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare.

 

CONDIȚIILE DE PARTICIPARE obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de mașinist instalații hidrotehnice la Formația Exploatare Captări Secundare, sunt:

Condiţii obligatorii:

 • Minim absolvent școala profesionala;
 • Calificare/ curs de calificare  în domeniul mecanic, electromecanic;
 • Cunostinte privind instalaţiile mecanice, hidromecanice,  şi echipamentele energetice;
 • Cunostinte privind interpretarea schemelor mecanice, hidromecanice, hidrotehnice;
 • Cunostinte privind legislatia SSM, Mediu, SU in domeniu;
 • Cunostinte privind regulamente, prescriptii energetice, instructiuni si alte reglementari privind activitatea de exploatare;
 • Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativa) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

 • Absolvent studii medii (liceu/  scoala de maistri)/ superioare de specialitate;
 • Calificare/ curs de calificare în domeniul electromecanic;
 • Minim 2 ani vechime in activitatea de exploatare/ reparatii instalatii hidromecanice.

 

DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

 • Fişă de înscriere
 • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
 • Copia CI
 • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
 • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
 • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
 • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA CONCURSULUI:

Concursul pentru ocuparea posturilor de mașinist turbine și mașinist instalații hidrotehnice constă în:

 • Probă scrisă – pondere 70% din nota finală
 • Proba practică– pondere 30% din nota finală

Nota minimă pentru admiterea la proba practică este 5,72.

Nota minimă pentru angajare pe posturile de mașinist turbine și mașinist instalații hidrotehnice este 7,00. Pentru a fi declarat admis un candidat trebuie să obțină minim nota 5 la fiecare din probele susținute.

Rezultatele concursului vor fi comunicate (prin afișare la sediul SH Hateg / prin publicare pe site-ul societății/ pe intranetul societății/ prin e-mail sau telefonic), in data de 19.01.2022.

Ocuparea posturilor se va face în ordinea notelor și a opțiunilor exprimate de candidat.

Candidatul declarat admis pe postul de mașinist turbine va începe activitatea pe post după data de 15.02.2022/ data vacantarii postului.

Oferta de angajare propusa concurentului declarat admis la concurs are ca termen de acceptare 10 zile calendaristice, în caz contrar va fi înștiințat următorul clasat în ordinea rezultatelor și opțiunilor exprimate; dacă acesta nu îndeplinește baremul, postul va intra într-un nou proces de recrutare.

 

MODALITATILE DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 17.01.2022, ora 13:00, la sediul Sucursalei Hidrocentrale Hațeg, Serviciul Resurse Umane și Comunicare.

Relaţii suplimentare se pot obține la telefon 0254/207421 sau 0255/207005.

Abonati-va la newsletter