25-10-2021

Anunt proba practica, pentru ocuparea pe durata determinata de 1 an, cu recrutare interna si externa 1 OPERATOR MHC/CHEMP la CHEMP Vulcan 1+2 - Atelier Exploatare Brasov , UHE Sibiu- SH Sebes - 11.11.2021

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. - SH SEBES  organizează la sediul Uzinei Hidroelectrice Sibiu, str.Rahova nr.45, Sibiu, judetul Sibiu, în data de 11.11.2021 începând cu ora 10.00 probă practică cu recrutare interna si externă pentru ocuparea pe durată determinată de 1 an a postului de OPERATOR MHC/CHEMP la CHEMP Vulcan 1+2 din cadrul Atelierului Exploatare Brasov, UHE Sibiu - SH Sebes.

 

Responsabilități principale:

- Deservirea instalațiilor energetice aferente postului  în condiții de siguranță, în concordanță cu dispozițiile pe linie ierarhică și regulamentele în vigoare;  (executare manevre si/sau lucrari, supraveghere, verificare, control in instalatii).

- Postul presupune munca in ture si efectuare de ore suplimentare, conform Contractului Colectiv de Munca al Hidroelectrica si Codului Muncii.

 

Condițiile de participare obligatorii și de dorit la PROBA PRACTICA pentru ocuparea postului de OPERATOR MHC/CHEMP la CHEMP Vulcan 1+2 din cadrul Atelierului Exploatare Brasov ,UHE Sibiu- SH Sebes sunt:

Condiții obligatorii:

Minim absolvent  şcoală profesională;

- Calificare în meseria de electrician sau electromecanic.;

-Cunostinte privind instalaţiile electrice şi echipamentele energetice;

-Cunostinte privind interpretarea schemelor electrice;

-Cunostinte privind legislatia SSM, Mediu SU in domeniu;

-Cunostinte privind regulamente, instructiuni si alte reglementari privind activitatea de exploatare;

-Cunostinte  minime privind utilizarea calculatorului.

-Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro - Despre noi / Guvernanta corporativă) - declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:

-  Studii medii (liceu, şcoala de maiştri) / superioare de specialitate;   

- Calificare/ curs de calificare în domeniul energetic, in centrale si statii electrice s.a

- Minim ANRE II A, II B; Agent de securitate

- Minim 3 ani vechime in profesia de electrician, energetician sau electromecanic

 

DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA PROBA PRACTICA:

  • Fişă de înscriere
  • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
  • Copia CI
  • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
  • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
  • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
  • Declarația privind cerințele prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica, în vigoare

 

DERULAREA PROBEI PRACTICE:

PROBA PRACTICA pentru ocuparea pe durată determinată de 1 an a postului de OPERATOR MHC/CHEMP constă în:

  • Proba practică – pondere 100% din nota finală.

Nota minimă pentru angajare pe postul de  OPERATOR MHC/CHEMP este 7,00.

Rezultatele la PROBA PRACTICA  vor fi comunicate (prin afișare la sediul S.H. Sebeş –UHE Sibiu/ prin publicare pe site-ul societății / pe intranet-ul societății / prin e-mail sau telefonic, după caz) în data de 11.11.2021.

 

MODALITATI DE INSCRIERE LA CONCURS:

Documentele necesare înscrierii la proba practica se vor depune până în data de 10.11.2021, ora 12:00, la Biroul Resurse Umane și Comunicare din cadrul SH Sebeş/UHE Sibiu.

Relaţii suplimentare se pot obține de la Biroul Resurse Umane și Comunicare  din cadrul SH Sebeş/UHE Sibiu, la telefon 0258.806442; 0269.202315.

Abonati-va la newsletter